This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "InM 6 september 2011 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 16: Line 16:
 
#*De materialen zijn afgerond, de tijdens de laatste TC meeting goedgekeurde wijzigingen zijn verwerkt.
 
#*De materialen zijn afgerond, de tijdens de laatste TC meeting goedgekeurde wijzigingen zijn verwerkt.
 
#*Planning van de ballot; hierbij wordt gebruik gemaakt van het 'HL7 ballotprocedure en proces' document
 
#*Planning van de ballot; hierbij wordt gebruik gemaakt van het 'HL7 ballotprocedure en proces' document
#*Vorige meeting waren er twijfels over onderstaande datums m.n. 6 augustus, 6 september en de informatieochtend op 6 september
+
#*Vorige meeting waren er twijfels over het documet 'HL7 ballotprocedure en proces'  en onderstaande datums m.n. 6 augustus, 6 september en de informatieochtend op 6 september
 
#**6 augustus aankondiging. Welke informatie is van belang voor de doelgroep? Waarom zou men moeten gaan stemmen? Video, e-mail. Stakeholders benaderen.  
 
#**6 augustus aankondiging. Welke informatie is van belang voor de doelgroep? Waarom zou men moeten gaan stemmen? Video, e-mail. Stakeholders benaderen.  
 
#**6 september ballot open (tijdens TC meeting) .. informatieochtend op 6 september?
 
#**6 september ballot open (tijdens TC meeting) .. informatieochtend op 6 september?

Revision as of 20:13, 23 June 2011

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 6 september 2011
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur !!

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om ....,
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van: Adri
  • Email vragen;
 3. Verslag 21 juni 2011 (5 min) InM 21 juni 2011 Agenda
 4. Actielijst 21 juni 2011 (15 min) Actuele_Actielijst_InM
 5. Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
  • De materialen zijn afgerond, de tijdens de laatste TC meeting goedgekeurde wijzigingen zijn verwerkt.
  • Planning van de ballot; hierbij wordt gebruik gemaakt van het 'HL7 ballotprocedure en proces' document
  • Vorige meeting waren er twijfels over het documet 'HL7 ballotprocedure en proces' en onderstaande datums m.n. 6 augustus, 6 september en de informatieochtend op 6 september
   • 6 augustus aankondiging. Welke informatie is van belang voor de doelgroep? Waarom zou men moeten gaan stemmen? Video, e-mail. Stakeholders benaderen.
   • 6 september ballot open (tijdens TC meeting) .. informatieochtend op 6 september?
   • Tussendoor: herinnering (persoonlijk) aan stakeholders
   • 6 oktober sluiten ballot, verwerken commentaar, bedanken/terugkoppelen naar stemmers
  • Planning activatie van diegenen waarvan we (als bekende stakeholders) graag een stem willen ontvangen: AORTA implementeerders (lijst van Michael Tan), RIMBAA deelnemers (zie lijst van deelnemers aan eerdere meetings), overige v3 implementeerders, standaard ontwikkelaars (bijv. Tom, Andre, Alexander). Men moet wel HL7 lid zijn.
  • Onderstaande motie is 21 juni niet behandeld ivm tijdgebrek
  • MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilige van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.
 6. IH CDA header implementatiegids
  • Dit item is 21 juni niet behandeld ivm tijdgebrek
  • Maken lange termijn tijdsplanning, grofweg eind van dit jaar een ballot doorvoeren