This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "InM 6 september 2011 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
 
Plaats: Bastion, Utrecht<br>
 
Plaats: Bastion, Utrecht<br>
 
adres en route: [https://www.bastionhotels.nl/nl/onzehotels/utrecht Bastion hotel Utrecht]<br>
 
adres en route: [https://www.bastionhotels.nl/nl/onzehotels/utrecht Bastion hotel Utrecht]<br>
Tijd: 13.00 – 15.00 uur '''!! <br>
+
Tijd: 13.00 – 15.00 uur '''!! (12:30 lunch) <br>
  
#Opening en vaststellen agenda (5 min)
+
De agenda bestaat uit 2 gedeelten:
#*Adri opent de vergadering om ....,  
+
#Administratief gedeelte (maxmimaal 10 minuten)
#Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
+
#Presentatie van de Basiscomponentenballot, met mogelijkheid ter plekke commentaar te leveren
#* Afmelding van: Adri
+
 
#* Email vragen;
+
==Administratief gedeelte (max 10 minuten)==
#Verslag 21 juni 2011 (5 min) [[InM 21 juni 2011 Agenda]]
+
#Rene opent de vergadering om ....,  
#Actielijst 21 juni 2011 (15 min) [[Actuele_Actielijst_InM]]
+
#*Mededelingen
#Voorbereiding San Diego WGM
+
#**Afmelding van: Adri
#*Bespreken aandachtspunten met Alexander Henket (als IM vertegenwoordiger)
+
#Verslag 21 juni 2011 [[InM 21 juni 2011 Agenda]]
#Aanmeldingen deelname WGM's 2012 vanuit TC IM (3 plaatsen beschikbaar)
+
#*Verslag goedgekeurd
#Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
+
#MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilege van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.
#*De materialen zijn afgerond, de tijdens de laatste TC meeting goedgekeurde wijzigingen zijn verwerkt.
+
 
#*Planning van de ballot; hierbij wordt gebruik gemaakt van het 'HL7 ballotprocedure en proces' document
+
==Implementatiehandleiding Basiscomponenten (120 minuten)==
#*Vorige meeting waren er twijfels over het document 'HL7 ballotprocedure en proces'  en onderstaande datums m.n. 6 augustus, 6 september en de informatieochtend op 6 september
+
#Het ''HL7 Versie 3 Implementatiehandleiding Basiscomponenten (Nederland) versie 2.3'' document is de basis onder alle Nederlandse HL7v3-implementaties. Het bevat een beschrijving van de HL7v3 data type definities (de meest elementaire bouwstenen in alle HL7v3 modellen) en een aantal CMETs (generieke modellen, zoals “Patient” en “Zorgverlener”).
#**6 augustus aankondiging. Welke informatie is van belang voor de doelgroep? Waarom zou men moeten gaan stemmen? Video, e-mail. Stakeholders benaderen.
+
#*Het document de basis vormt voor alle Nederlandse HL7v3-implementaties – hetzij in nationale projecten zoals bijvoorbeeld die van Nictiz of RIVM, of in regionale projecten zoals bijvoorbeeld het gebruik van CDA/CCD/Kerndossier in de regio Rijnmond. Deze specificatie heeft een directe invloed op het ontwikkelproces van softwareontwikkelaars.
#**6 september ballot open (tijdens TC meeting) .. informatieochtend op 6 september?
+
#Deze sessie bevat een tweetal onderdelen:
#**Tussendoor: herinnering (persoonlijk) aan stakeholders
+
##De belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten worden besproken.
#**6 oktober sluiten ballot, verwerken commentaar, bedanken/terugkoppelen naar stemmers
+
##De praktische aspecten van de ballotprocedure (na de meeting van 6 September, de periode loopt tot 6 oktober), zoals het gebruik van het spreadsheet. Tijdens de sessie kunt u op andere wijze direct commentaar inbrengen, die eveneens als ballotcommentaar verwerkt zal werden.
#*Planning activatie van diegenen waarvan we (als bekende stakeholders) graag een stem willen ontvangen: AORTA implementeerders (lijst van Michael Tan), RIMBAA deelnemers (zie lijst van deelnemers aan eerdere meetings), overige v3 implementeerders, standaard ontwikkelaars (bijv. Tom, Andre, Alexander). Men moet wel HL7 lid zijn.
 
#*Onderstaande motie is 21 juni niet behandeld ivm tijdgebrek
 
#*MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilege van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.
 
#IH CDA header implementatiegids
 
#*Dit item is 21 juni niet behandeld ivm tijdgebrek
 
#*Maken lange termijn tijdsplanning, grofweg eind van dit jaar een ballot doorvoeren
 

Revision as of 06:47, 27 July 2011

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 6 september 2011
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur !! (12:30 lunch)

De agenda bestaat uit 2 gedeelten:

 1. Administratief gedeelte (maxmimaal 10 minuten)
 2. Presentatie van de Basiscomponentenballot, met mogelijkheid ter plekke commentaar te leveren

Administratief gedeelte (max 10 minuten)

 1. Rene opent de vergadering om ....,
  • Mededelingen
   • Afmelding van: Adri
 2. Verslag 21 juni 2011 InM 21 juni 2011 Agenda
  • Verslag goedgekeurd
 3. MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilege van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.

Implementatiehandleiding Basiscomponenten (120 minuten)

 1. Het HL7 Versie 3 Implementatiehandleiding Basiscomponenten (Nederland) versie 2.3 document is de basis onder alle Nederlandse HL7v3-implementaties. Het bevat een beschrijving van de HL7v3 data type definities (de meest elementaire bouwstenen in alle HL7v3 modellen) en een aantal CMETs (generieke modellen, zoals “Patient” en “Zorgverlener”).
  • Het document de basis vormt voor alle Nederlandse HL7v3-implementaties – hetzij in nationale projecten zoals bijvoorbeeld die van Nictiz of RIVM, of in regionale projecten zoals bijvoorbeeld het gebruik van CDA/CCD/Kerndossier in de regio Rijnmond. Deze specificatie heeft een directe invloed op het ontwikkelproces van softwareontwikkelaars.
 2. Deze sessie bevat een tweetal onderdelen:
  1. De belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten worden besproken.
  2. De praktische aspecten van de ballotprocedure (na de meeting van 6 September, de periode loopt tot 6 oktober), zoals het gebruik van het spreadsheet. Tijdens de sessie kunt u op andere wijze direct commentaar inbrengen, die eveneens als ballotcommentaar verwerkt zal werden.