This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "InM 6 september 2011 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Return to Infrastructure and Messaging TC NL Dinsdag '''21''' juni 2011<br> Plaats: Bastion, Utrecht<br> adres en route: [https://www.bastionhotels.nl/nl/onzehotels/utrecht ...")
 
 
(29 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
Return to [[Infrastructure and Messaging TC NL]]
 
Return to [[Infrastructure and Messaging TC NL]]
  
Dinsdag '''21''' juni 2011<br>
+
Notulen van de InM meeting op dinsdag '''6''' september 2011<br>
Plaats: Bastion, Utrecht<br>
+
Short URL: [http://bit.ly/oFJsi6 http://bit.ly/oFJsi6]
adres en route: [https://www.bastionhotels.nl/nl/onzehotels/utrecht Bastion hotel Utrecht]<br>
+
Aanwezigen: Jan Dannenberg, Wiggert Kalis, Alexander Henket, Tom de Jong, Irma Jongeneel, Freek Geerdink, Willem van Wijngaarden, Arnout Engelen, Yvonne Pinacker Hordijk, Hans Jonkers, Marten Jansen, Peter de Jong, Koos Rommelse, Matthy de Hoog, Martin Watts, Hans Pauelsen, Andre Achterberg, Helen Drijfhout, Rene Spronk (voorzitter/notulist)
Tijd: 13.00 – 15.00 uur '''!! <br>
 
  
#Opening en vaststellen agenda (5 min)
+
==Administratief gedeelte==
#*Adri opent de vergadering om ....,  
+
#Rene opent de vergadering om 13:10
#Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
+
#*Mededelingen
#* Afmelding van: René,  
+
#**Afmelding van: Adri
#* Email vragen;
+
#Verslag 21 juni 2011 [[InM 21 juni 2011 Agenda]]
#Verslag 21 juni2011 (5 min) [[InM 19 april 2011 Agenda]]
+
#*Verslag goedgekeurd
#Actielijst 21 juni 2011 (15 min) [[Actuele_Actielijst_InM]]
+
#Formele vaststelling van de InM afvaardiging naar de WGMs in 2012 (gegeven ons [[InM Speerpuntenbeleid]]): Alexander, Adri en Rene.
#Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
+
#*Kandidaten: Alexander, Adri, Ewout (formeel te laat aangemeld), Michael vdZ, René
#Ballot CDA Headergids
+
#*Het ambassadeurschap namens IM houdt in dat men actief aan de groepen deelneemt die over de speerpunt-issues gaan, en aldaar actief het (HL7-) nederlandse standpunt inbrengt, en de stand van zaken / ontwikkelingen vervolgens in een coherent verslag [voor niet WGM deelnemers] terugrapporteert. Het impliceert eveneens regelmatige deelname aan de Nederlandse IM bijeenkomsten, evenals deelname aan internationale ballots, zo deze er zijn, op gebieden die te maken hebben met de speerpunten.
#*Ballot planning
+
#MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilege van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.
 +
#*Aangenomen, Tom/Alexander (17-1-0). Irma licht haar negatieve stem toe: het werpt een onnodige drempel op.
 +
 
 +
==Snelstartsessie: Implementatiehandleiding Basiscomponenten==
 +
#Start om 13:17
 +
#Het ''HL7 Versie 3 Implementatiehandleiding Basiscomponenten (Nederland) versie 2.3'' document is de basis onder alle Nederlandse HL7v3-implementaties. Het bevat een beschrijving van de HL7v3 data type definities (de meest elementaire bouwstenen in alle HL7v3 modellen) en een aantal CMETs (generieke modellen, zoals “Patient” en “Zorgverlener”).
 +
#*Het document vomt de basis voor alle Nederlandse HL7v3-implementaties – hetzij in nationale projecten zoals bijvoorbeeld die van Nictiz of RIVM, of in regionale projecten zoals bijvoorbeeld het gebruik van CDA/CCD/Kerndossier in de regio Rijnmond. Deze specificatie heeft een directe invloed op het ontwikkelproces van softwareontwikkelaars.
 +
#Deze sessie bestaat uit een tweetal onderdelen:
 +
##De belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten worden besproken.
 +
##*Hoe zit het document in elkaar (Alexander Henket, zie [[File:20110906 IH Basiscomponenten - Snelstartsessie.ppt]] voor slides.)
 +
##**Alexander licht de structuur van het document toe. Document geldt voor alles wat HL7 versie 3 in Nederland gebruikt. Document is zelfbeschrijvend, zonder terugverwijzingen naar de internationale standaard (is tevens een punt van aandacht bij het beoordelen van de specificatie). Keuze is om XML georienteerd te beschrijven, en niet vanuit het model - dit om dicht bij de belevingswereld van de implementers te blijven.
 +
##**Voor identifactie wordt gebruik gemaakt van ISO OIDs. Te behandelen als string, niet 'structuur-interpretabel'. Document bevat tevens aanwijzingen hoe je OIDs zou moeten gebruiken/toepassen. Alles wat te identificeren moeten een ID uigedeeld krijgen. Bij systeemmigratie mag bijvoorbeeld geen nieuwe ID worden uitgedeeld. Organisaties dienen een 'OID beheerder' te hebben.
 +
##***Q: moet je altijd OID registreren bij HL7 NL? Hoeft niet, maar is wel handig.
 +
##***Q: OID max 64 lang? Niet op Nederlands nivo, kan worden vastgelegd in nadere project-eisen (zoals Nictiz/AORTA).
 +
##**Vocabulaires (door HL7 of andere bronnen) zijn bijna allemaal opgenomen in het document.
 +
##**Data typen: XML implementatie van HL7 data typen staat voorop (en niet de abstracte data type definities). 33 data typen zijn in de gids beschreven.
 +
##**CMETs: 10 stuks, herbruikbare bouwstenen. Allen afkomstig uit het Patient Administration domein.
 +
##*Wat is er gewijzigd van 2.2 naar 2.3 (Alexander Henket)
 +
##**Kort overzicht. Het document zelf bevat eveneens een lijst met de updates sinds de vorige versies.
 +
##*Korte presentaties die inzoomen op identificatie (Rene Spronk, zie [[File:20110906 Snelstartsessie Rene.ppt]] voor slides), dosering en de timing daarvan (Tom de Jong, zie [[File:20110906-snelstartsessie TdJ.ppt]] voor slides), en R_Patient/E_Person (Alexander Henket, zie eerder genoemde powerpoint van Alexander)
 +
##De praktische aspecten van de ballotprocedure (na de meeting van 6 September, de periode loopt tot 6 oktober), zoals het gebruik van het spreadsheet. Tijdens de sessie kunt u op andere wijze direct commentaar inbrengen, die eveneens als ballotcommentaar verwerkt zal werden.

Latest revision as of 12:16, 22 September 2011

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Notulen van de InM meeting op dinsdag 6 september 2011
Short URL: http://bit.ly/oFJsi6 Aanwezigen: Jan Dannenberg, Wiggert Kalis, Alexander Henket, Tom de Jong, Irma Jongeneel, Freek Geerdink, Willem van Wijngaarden, Arnout Engelen, Yvonne Pinacker Hordijk, Hans Jonkers, Marten Jansen, Peter de Jong, Koos Rommelse, Matthy de Hoog, Martin Watts, Hans Pauelsen, Andre Achterberg, Helen Drijfhout, Rene Spronk (voorzitter/notulist)

Administratief gedeelte

 1. Rene opent de vergadering om 13:10
  • Mededelingen
   • Afmelding van: Adri
 2. Verslag 21 juni 2011 InM 21 juni 2011 Agenda
  • Verslag goedgekeurd
 3. Formele vaststelling van de InM afvaardiging naar de WGMs in 2012 (gegeven ons InM Speerpuntenbeleid): Alexander, Adri en Rene.
  • Kandidaten: Alexander, Adri, Ewout (formeel te laat aangemeld), Michael vdZ, René
  • Het ambassadeurschap namens IM houdt in dat men actief aan de groepen deelneemt die over de speerpunt-issues gaan, en aldaar actief het (HL7-) nederlandse standpunt inbrengt, en de stand van zaken / ontwikkelingen vervolgens in een coherent verslag [voor niet WGM deelnemers] terugrapporteert. Het impliceert eveneens regelmatige deelname aan de Nederlandse IM bijeenkomsten, evenals deelname aan internationale ballots, zo deze er zijn, op gebieden die te maken hebben met de speerpunten.
 4. MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilege van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.
  • Aangenomen, Tom/Alexander (17-1-0). Irma licht haar negatieve stem toe: het werpt een onnodige drempel op.

Snelstartsessie: Implementatiehandleiding Basiscomponenten

 1. Start om 13:17
 2. Het HL7 Versie 3 Implementatiehandleiding Basiscomponenten (Nederland) versie 2.3 document is de basis onder alle Nederlandse HL7v3-implementaties. Het bevat een beschrijving van de HL7v3 data type definities (de meest elementaire bouwstenen in alle HL7v3 modellen) en een aantal CMETs (generieke modellen, zoals “Patient” en “Zorgverlener”).
  • Het document vomt de basis voor alle Nederlandse HL7v3-implementaties – hetzij in nationale projecten zoals bijvoorbeeld die van Nictiz of RIVM, of in regionale projecten zoals bijvoorbeeld het gebruik van CDA/CCD/Kerndossier in de regio Rijnmond. Deze specificatie heeft een directe invloed op het ontwikkelproces van softwareontwikkelaars.
 3. Deze sessie bestaat uit een tweetal onderdelen:
  1. De belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten worden besproken.
   • Hoe zit het document in elkaar (Alexander Henket, zie File:20110906 IH Basiscomponenten - Snelstartsessie.ppt voor slides.)
    • Alexander licht de structuur van het document toe. Document geldt voor alles wat HL7 versie 3 in Nederland gebruikt. Document is zelfbeschrijvend, zonder terugverwijzingen naar de internationale standaard (is tevens een punt van aandacht bij het beoordelen van de specificatie). Keuze is om XML georienteerd te beschrijven, en niet vanuit het model - dit om dicht bij de belevingswereld van de implementers te blijven.
    • Voor identifactie wordt gebruik gemaakt van ISO OIDs. Te behandelen als string, niet 'structuur-interpretabel'. Document bevat tevens aanwijzingen hoe je OIDs zou moeten gebruiken/toepassen. Alles wat te identificeren moeten een ID uigedeeld krijgen. Bij systeemmigratie mag bijvoorbeeld geen nieuwe ID worden uitgedeeld. Organisaties dienen een 'OID beheerder' te hebben.
     • Q: moet je altijd OID registreren bij HL7 NL? Hoeft niet, maar is wel handig.
     • Q: OID max 64 lang? Niet op Nederlands nivo, kan worden vastgelegd in nadere project-eisen (zoals Nictiz/AORTA).
    • Vocabulaires (door HL7 of andere bronnen) zijn bijna allemaal opgenomen in het document.
    • Data typen: XML implementatie van HL7 data typen staat voorop (en niet de abstracte data type definities). 33 data typen zijn in de gids beschreven.
    • CMETs: 10 stuks, herbruikbare bouwstenen. Allen afkomstig uit het Patient Administration domein.
   • Wat is er gewijzigd van 2.2 naar 2.3 (Alexander Henket)
    • Kort overzicht. Het document zelf bevat eveneens een lijst met de updates sinds de vorige versies.
   • Korte presentaties die inzoomen op identificatie (Rene Spronk, zie File:20110906 Snelstartsessie Rene.ppt voor slides), dosering en de timing daarvan (Tom de Jong, zie File:20110906-snelstartsessie TdJ.ppt voor slides), en R_Patient/E_Person (Alexander Henket, zie eerder genoemde powerpoint van Alexander)
  2. De praktische aspecten van de ballotprocedure (na de meeting van 6 September, de periode loopt tot 6 oktober), zoals het gebruik van het spreadsheet. Tijdens de sessie kunt u op andere wijze direct commentaar inbrengen, die eveneens als ballotcommentaar verwerkt zal werden.