This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 3 juni 2008 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 3 juni 2008 Plaats: Bastion, Utrecht Tijd: 13.00 – 15.00 uur


1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)

3. Verslag 18-03-2008

4. Actielijst 18-03-2008

5. Rapportage SIG Architecture

6. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)
a.Voortgang
b.Vervolgacties zie InM projecten

7. Nieuws InM WGM Phoenix

8. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)


9. Rondvraag