This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 3 juni 2008 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 12:50, 9 May 2008 by Adri burggraaff (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Dinsdag 3 juni 2008 Plaats: Bastion, Utrecht Tijd: 13.00 – 15.00 uur


1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)

3. Verslag 18-03-2008

4. Actielijst 18-03-2008

5. Rapportage SIG Architecture

6. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)

       a. Voortgang
       b. Vervolgacties

7. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)

8. Rondvraag