This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "InM 3 juni 2008 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 20: Line 20:
 
b.Vervolgacties  zie [[InM projecten]]  <br>
 
b.Vervolgacties  zie [[InM projecten]]  <br>
  
7. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)
+
7.      Nieuws InM WGM Phoenix
 +
 
 +
8. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)
  
8.      Nieuws InM WGM Phoenix
 
  
 
9. Rondvraag
 
9. Rondvraag

Revision as of 10:32, 19 May 2008

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 3 juni 2008 Plaats: Bastion, Utrecht Tijd: 13.00 – 15.00 uur


1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)

3. Verslag 18-03-2008

4. Actielijst 18-03-2008

5. Rapportage SIG Architecture

6. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)
a.Voortgang
b.Vervolgacties zie InM projecten

7. Nieuws InM WGM Phoenix

8. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)


9. Rondvraag