This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "InM 3 juni 2008 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 18: Line 18:
 
6. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)<br>
 
6. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)<br>
 
a.Voortgang <br>
 
a.Voortgang <br>
b.Vervolgacties  zie br>
+
b.Vervolgacties  zie [[InM projecten]]  <br>
  
 
7. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)
 
7. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)

Revision as of 20:00, 13 May 2008

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 3 juni 2008 Plaats: Bastion, Utrecht Tijd: 13.00 – 15.00 uur


1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ)

3. Verslag 18-03-2008

4. Actielijst 18-03-2008

5. Rapportage SIG Architecture

6. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)
a.Voortgang
b.Vervolgacties zie InM projecten

7. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)

8. Nieuws InM WGM Phoenix

9. Rondvraag