This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 28 april 2009 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 10:05, 17 April 2009 by Rene spronk (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 28 april 2009
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
 3. Verslag 17 maart 2009 (5 min)
 4. Actielijst 17 maart 2009 (10 min)
 5. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture)
  • RIMBAA is sinds de laatste TC meeting niet meer bijelkaar gekomen, de volgende meeting staat gepland voor 27 Mei in Nijmegen, bij Ersnt de Bel.
  • Tijdens een recente Engelse TC meeting kwam het verzoek of RIMBAA (de Nederlandse groep) uitnodgingen wil sturen aan leden van HL7 engeland. Waarschijnlijk orgnaiseert RIMBAA NL een meeting in September (na de WGM in Atlanta) - gezamenlijk met HL7 UK en wellicht andere Europese deelnemers.
 6. CDA training onder voorbehoud !! (1 uur) (voorbehoud: beschikbaarheid Alexander. René is niet aanwezig)
 7. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg)
 8. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)
 9. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)
 10. Rondvraag