This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "InM 28 april 2009 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 6: Line 6:
 
Tijd: 13.00 – 15.00 uur<br>
 
Tijd: 13.00 – 15.00 uur<br>
  
#Opening en vaststellen agenda
+
Deze TC-InM meeting is vervallen
#Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
 
#Verslag  17 maart 2009 (5 min)
 
#Actielijst 17 maart 2009 (10 min)
 
#Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture)
 
#*RIMBAA is sinds de laatste TC meeting niet meer bijelkaar gekomen, de volgende meeting staat gepland voor 27 Mei in Nijmegen, bij Ersnt de Bel.
 
#*Tijdens een recente [http://www.ringholm.de/column/rimbaa_at_2009_HL7_UK_AGM.htm Engelse TC meeting] kwam het verzoek of RIMBAA (de Nederlandse groep) uitnodgingen wil sturen aan leden van HL7 engeland. Waarschijnlijk orgnaiseert RIMBAA NL een meeting in September (na de WGM in Atlanta) - gezamenlijk met HL7 UK en wellicht andere Europese deelnemers.
 
#CDA training onder voorbehoud !! (1 uur) (voorbehoud: beschikbaarheid Alexander. René is niet aanwezig)
 
#Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg)
 
#V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)
 
#Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)
 
#Rondvraag
 

Latest revision as of 19:21, 24 June 2009

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 28 april 2009
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

Deze TC-InM meeting is vervallen