This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "InM 28 april 2009 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
Return to [[Infrastructure and Messaging TC NL]]
 
Return to [[Infrastructure and Messaging TC NL]]
  
Woensdag 28 april 2009<br>
+
Dinsdag 28 april 2009<br>
 
Plaats: Bastion, Utrecht<br>
 
Plaats: Bastion, Utrecht<br>
 
adres en route: [https://www.bastionhotels.nl/nl/onzehotels/utrecht Bastion hotel Utrecht]<br>
 
adres en route: [https://www.bastionhotels.nl/nl/onzehotels/utrecht Bastion hotel Utrecht]<br>

Revision as of 10:00, 17 April 2009

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 28 april 2009
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  3. Verslag 17 maart 2009 (5 min)
  4. Actielijst 17 maart 2009 (10 min)
  5. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture)
  6. CDA training onder voorbehoud !! (1 uur)
  7. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg)
  8. V2 hoofdstuk 5 Query voorbeelden (Alexander)
  9. Voortgang/planning project Basiscomponenten V3 gids (TdJ)
  10. Rondvraag