This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 22 juni 2010 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 07:48, 23 June 2010 by Adri burggraaff (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 22 juni 2010
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 13.00 – 15.00 uur

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om 13:02
  • Toegevoegd van Tom;Discussie datatyoe interval IVL_TS
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van: Irma, Alexander, René, Willem, Helen
  • Aanwezig; Andre, Tom, Astrid, Wiggert, Jan, Frank en Adri
  • Email vragen;
   • TC InM 12-05 HL7 NLparagraaf 2.7 In hfd 2 vd impl gids 2.4 staat in paragraaf 2.7 dat |^^| doorgegeven moet worden indien het veld niet ondersteund wordt door de zender. Dit roept bij mij vragen op. Ik heb deze conventie niet kunnen vinden in de US versie 2.4. Daarnaast, mij lijkt dat indien een veld niet ondersteund wordt dit aangegeven moet worden in de profile van het zendende systeem mbv de usage code. Bas van Poppel Isoft.
   • HL7NL 28-05/TC INM 18-06 Test tooling HL7 NL Siemens Nederland is bezig met de afronding van het implementeren van de NL specificaties van standaard HL7 berichten voor het Soarian platform. Vanuit mijn verantwoordelijkheid als productmanager wil ik graag een product onafhankelijke test tooling waardoor wij kunnen vaststellen dat onze NL HL7 configuratie voldoet aan de NL standaard. U begrijpt dat direct testen tegen applicaties van andere leveranciers het risico in zich heeft dat we tegen de eigenaardigheden van een dergelijke applicatie testen, waardoor een oordeel moeilijk te maken valt. Kunt u aangeven of een dergelijke tooling bestaat en op welke wijze Siemens hiervan gebruik zou kunnen maken? Boudewijn Harink, SIEMENS Nederland N.V. Healthcare
 3. Verslag 20 april 2010 (5 min)
  • Verslag is goedgekeurd, dank aan René
 4. Actielijst 20 april 2010 (10 min)
  • Is bijgewerkt
 5. Stemuitslag (10 min)
  • Voorstel:
   • Er is geen voorstel per email geweest, dus ook geen stemming gehouden
 6. InM Missie update, zie InM Missie en Activiteiten
  • Actie Adri: Als document plaatsen op HL7 NL website
 7. Rapportage InM WGM mei 2010 Rio de Janeiro, Brazil (RS) (10 min)
  • InM kwam effectief maar 1 quarter bijelkaar, voor de batch wrapper ballot. Tijdens die ene meeting zijn alle ballot items opgelost. Het document gaat nogmaals ter ballot, naar verwachting zal er nu weinig commentaar op komen, aangezien het commentaar van de twee bekende gebruikers (Nederland, CDC in de USA) verwerkt is.
 8. Rapportage RIMBAA SIG (voorheen: SIG Architecture) (RS of MvdZ) (10 min)
  • RIMBAA SIG is sinds de vorige InM meeting niet meer bij elkaar gekomen.
   • Volgende (international) meeting 15 en 16 september 2010 in Rome, november in Londen
 9. Email vragen inhoudelijk (zie mededelingen) (15 min)
  • HL7 NLparagraaf 2.7 RS 15-05. Die bewoording lijkt me inderdaad niet juist. || of |^^| geeft aan dat het gegeven bij de zender "onbekend" is - het zegt niets over al-dan-niet-ondersteunen. Bas 21-05; Dan lijkt me dat dat veranderd zou moeten worden.... Adri 22-06 dit staat in de huidige 2.7 Er zijn drie mogelijkheden: |data|:veldinhoud wordt verstuurd, |""|:dit veld wordt wel ondersteund door het leidend systeem, maar er is geen data! (nullwaarde) of |^^|:dit veld wordt niet ondersteund door het leidend systeem.
   • antwoord aan vraagsteller: Het ^ wordt gebruikt om de positie van een subcomponent aan te geven dat wel gevuld wordt en voor ieder subcomponent dat je overslaat moet je een ^ gebruiken. Het zegt niets over al-dan-niet-ondersteunen. Wordt aangepast in hoofdstuk2
  • Test tooling HL7 NL .
   • antwoord aan vraagsteller HL7 NL heeft geen voorkeur voor een specifieke testtool. Wel zijn er tools bekend en sommige van deze zijn Public Domain of Freeware. Messaging Workbench-MWB (download HL7.org)“Official not supported“ HL7 toolkit, Symphonia, Chameleon, NeoTool, 7Edit, HL7 Database, HL7 Connect, HAPI. In al deze tools dient u zelf een validatie definitie te maken. Tot nu toe heeft HL7 NL nooit testtool files geleverd. Als een leverancier wil weten of zij conform de standaard werken, dan kunnen ze op dit moment a) zelf de tools configureren en gebruiken, en b) bij het projectburo een consultant inhuren, niet alles valt te testen met tools.
   • voorstel van Tom; aanbieden aan Siemens om voor een gereduceerde prijs de definities te leveren eventueel met testberichten.
 10. Voorbereiding CDA Header Implementatiegids ballot (vervolg) (30 min) (RS)
  • Onderstaande punten kunnen besproken worden; daarna zouden we een motie kunnen aannemen dat wat ons betreft het document klaar is voor ballot. Dit vergt wel dat AM en HC eveneens hun actie-items voor review hebben afgerond.
   • Andre meldt dat H&C aan zijn verplichtingen heeft voldaan januari 2009
   • AM is niet bij elkaar geweest, status onbekend.
   • ClinicalDocument (de klasse zelf, entry point van het CDA document model, zie http://hl7book.net/index.php?title=ClinicalDocument.
    • Hier zijn geen open issues meer. Wel heeft het gebruik van templateId gevolgen voor Basiscomponenten 2.3, in CDA documenten bestaan templateIds uit een root zonder extensie. Dat is voor het II datatype op dit moment niet toegestaan in Basiscomponenten. Zie tevens de commentaar sectie van http://hl7book.net/index.php?title=DatatypesR1:II.
 11. Basiscomponentengids update naar versie 2.3 m.n. verwerking commentaar van André (30 min)(RS)
  • Dit punt komt elke TC terug op de agenda tot het is afgerond
  • Bij de groep TC Infrastructure & Messaging is een nieuwe download geplaatst. Titel: Highlights Ballotcommentaar AA. Omschrijving: Top 50 van de discussiepunten van het ballotcommentaar van André A op de HL7-NL Basiscomponenten-gids, inclusief review door René en re-response van André. Open issues te bespreken. Bestand: 20090317_Discussiepunten ballotcommentaar_AA_RS2_AA2_Response.xls. Url: http://www.hl7.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=407&P_self=4612&PMax=download&PSkip=5692&Fresh=1
  • Rene - suggestie: we hebben andere commentaren toegevoegd aan de datatype beschrijvingen op de wiki. Voorstel dat tevens te doen voor de open punten van Andre, en vervolgens die datatypes bespreken waar 1 of meer aanvullende suggesties voor ontvangen zijn. Let wel: behalve de issues in deze spreadsheet hat Andre nog ander commentaar, maar wellicht moeten we hem vragen dat opnieuw te bekijken en tevens op de wiki te plaatsen bij het gerelateerde datatype. E.e.a. lost niet zijn CMET commentaar op, maar we moeten ergens beginnen..
  • ACTIE: Rene/Tom/Alexander/Andre om per e-mail open spreadsheet-issues op te pakken.
  • E-mail René aan Andre 19 April:
   • In de spreadsheet zie ik 9 open items; daarnaast had je oorspronkelijke commentaar versie van het word document nog meer commentaren, al was dat op basis van de vorige versie van de gids. Pragmatisch moeten we denk ik een pad uitstippelen hoe we e.e.a. kunnen oplossen zonder dat dit te lang door blijft sudderen.
   • Voorstel, maar ik sta open voor alternatieve suggesties:
    • A. De items in groen (in de spreadsheet) checken [door mij of een andere editor] om te zien of ze al verwerkt zijn, zo niet: ze te verwerken. Voor datatypes kan dat op de hl7book.net wiki, voor CMETs zal dat in de word versie moeten, of op een lijstje voor de volgende CMET editie.
    • B. De 9 open items nog eens te bekijken, sommige zijn nu al een actie item van jouw kant, andere zijn wellicht niet meer relevant.
    • C. alle andere open items, wat betreft datatypes: gaarne opnieuw inbrengen op hl7book.net, in de copmmentaar sectie die op alle datatype pagina's staat. Wat betreft CMETs: daar loopt een nieuw project om de gids te updaten, daar kan het commentaar dan in worden meegenomen.
   • Lijkt dit iets waarmee je kunt leven? We moeten concreet een pad hebben waarmee we e.e.a. kunnen afsluiten.. ik realiseer me dat er wellicht in het verleden andere toezeggingen zijn gedaan over de toekomstige verwerking van je commentaar, en recht op enig gegrom heb je zeker ;-)
   • Andre 22-06: Die 150?? commentaren, de belangrijkste 50, daarvan zijn er 41 groen en moeten worden nagekeken. De resterende 9 worden wordt door Andre ondersteund met een casus. Die 9 moeten nog wel worden besproken met Rene, Tom, Alexander, en Andre.
    • Actie: De 41 punten moeten worden gereviewed, uiteraard niet door Andre. Vraag is wie gaat dat doen. Tom stelt voor om in de kleine groep fysiek bij elkaar te komen. Voorstel van Frank is om er een out of cycle meeting van te maken. Voorstel woensdagmiddag 7 juli vanaf 12:00 uur. Actie; Adri stuurt een email aan de 4 betrokkenen.
 12. Toegevoegd agendapunt;Discussie datatype interval IVL_TS
  • Het probleem; Je kunt een low en een high opgeven, inclusive en exlusive. Tom geeft een aantal voorbeelden. Interpreteren als een integer vb. [20100501.. 20100503] dan telt 20100503120000 niet mee. Dan is 20100503 eigenlijk 2010050300000000 en 20100503120000 is dus groter. Tom forward de email van Graham (met de oplossing van Gunther)aan Adri. Actie Adri: Email verspreiden onder TCInM. Het wordt ook een item in het HL7 magazine, actie: Frank en Tom.
 13. Rondvraag (5 min)
  • Geen
  • Sluiting om 14:50 uur

Planning totaal 2 uur en 15 minuten