This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

InM 21 juni 2011 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 21 juni 2011
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 11.00 – 12.30 uur Let op!! Gewijzigde tijd ivm Brainstormsessie!!

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om ....,
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van: René,
  • Email vragen;
   • Mohammed Fortass, Hoofdstuk 8; merkt op dat de gids voor H.8 niet klopt wat betreft MFE-5. Dat veld is verplicht, maar o.a. in de diverse voorbeelden komt het niet overal voor. Dat moet even gescheckt worden..
   • Anja Prins; PRA_7 / Formulier FAQ (kenmerk=8827) antw. per email 29-04-2011
   • Anja Prins; XCON datatype / Formulier FAQ (kenmerk=8829) antw. per email 02-05-2011
 3. Verslag 19 april 2011 (5 min) InM 19 april 2011 Agenda
 4. Actielijst 19 april 2011 (15 min) Actuele_Actielijst_InM
 5. WGM Orlando IM kort verslag
  • HL7 working group meeting September 11-16, 2011 in San Diego, CA: Infrastructure & Messaging - electing one co-chair to fill the position currently held by Patrick Loyd (who may be re-elected)
 6. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst1 [1]
 7. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 [2]
 8. Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
  • De materialen zijn afgerond, de tijdens de laatste TC meeting goedgekeurde wijzigingen zijn verwerkt.
  • Planning van de ballot; hierbij wordt gebruik gemaakt van het 'HL7 ballotprocedure en proces' document
   • 6 augustus aankondiging. Welke informatie is van belang voor de doelgroep? Waarom zou men moeten gaan stemmen? Video, e-mail. Stakeholders benaderen.
   • 6 september ballot open (tijdens TC meeting) .. informatieochtend op 6 september?
   • Tussendoor: herinnering (persoonlijk) aan stakeholders
   • 6 oktober sluiten ballot, verwerken commentaar, bedanken/terugkoppelen naar stemmers
  • Planning activatie van diegenen waarvan we (als bekende stakeholders) graag een stem willen ontvangen: AORTA implementeerders (lijst van Michael Tan), RIMBAA deelnemers (zie lijst van deelnemers aan eerdere meetings), overige v3 implementeerders, standaard ontwikkelaars (bijv. Tom, Andre, Alexander). Men moet wel HL7 lid zijn.
  • MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilige van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.
 9. IH CDA header implementatiegids
  • Maken lange termijn tijdsplanning, grofweg eind van dit jaar een ballot doorvoeren