This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "InM 21 juni 2011 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 18: Line 18:
 
#***Vraag 1b: Dit veld zou er volgens de HL7-spec's als volgt uit moeten  zien: |ADMIT&&ADT&&&&MED&&L2^19941231~DIS&&ADT&&&&MED&&L2^19941231. Terwijl in het voorbeeldbericht van de HL7-spec's het volgende staat: |ADMIT&&ADT^MED&  &L2^19941231~DIS&&ADT^MED&&L2^19941231. <br> '''antw''': Even vanuit I&M oogpunt (kijkend naar het datatype, niet zozeer naar de betekenis in de context van het PRA segment): Het PIP datatype (2.A.52 in HL7 v2.5) bevat 5 componenten: CE^CE^DT^DT^EI Privilege (PRA.7.1) en Privilige_Class (PRA.7.2) zijn gescheiden door een ^. Ik kijk in de spec's van HL7 versie 2.4 hoofdstuk 15 (NL + US).Hierin staat het volgende: 15.4.5.7 PRA-7  Privileges  (CM)  00691: Components:<privilege CE)>  &  <privilege class (CE)>  ^<expiration date (DT) ^<activation date (DT)>^<facility (EI)> <br> Dat is dus eenduidig fout, die & moet een ^ zijn. Overigens staat de  datatype definitie hier alleen ter informatie, en staat de  normatieve definitie in hoofdstuk 2. In 2.4 heb je daar overigens niet zoveel aan, want dit is nog data type CM .. in 2.5 is daar het  door mij aangehaalde PIP data type van gemaakt voor toepassing in dit veld.<br>In 2.5 staat (correct) "Components: <Privilege (CE)>  ^<Privilege Class (CE)>  ^<Expiration Date (DT)>  ^<Activation Date (DT)>^<Facility (EI)>". Aan dit foutje in 2.4 kunnen we (als HL7 NL) niets meer veranderen. <br> Het staat ook fout in de 2.4 Nederlandse toelichting op H. 15. Dat wordt een '''actie item voor AM''', om dat in in ieder geval aldaar te corrigeren.<br>
 
#***Vraag 1b: Dit veld zou er volgens de HL7-spec's als volgt uit moeten  zien: |ADMIT&&ADT&&&&MED&&L2^19941231~DIS&&ADT&&&&MED&&L2^19941231. Terwijl in het voorbeeldbericht van de HL7-spec's het volgende staat: |ADMIT&&ADT^MED&  &L2^19941231~DIS&&ADT^MED&&L2^19941231. <br> '''antw''': Even vanuit I&M oogpunt (kijkend naar het datatype, niet zozeer naar de betekenis in de context van het PRA segment): Het PIP datatype (2.A.52 in HL7 v2.5) bevat 5 componenten: CE^CE^DT^DT^EI Privilege (PRA.7.1) en Privilige_Class (PRA.7.2) zijn gescheiden door een ^. Ik kijk in de spec's van HL7 versie 2.4 hoofdstuk 15 (NL + US).Hierin staat het volgende: 15.4.5.7 PRA-7  Privileges  (CM)  00691: Components:<privilege CE)>  &  <privilege class (CE)>  ^<expiration date (DT) ^<activation date (DT)>^<facility (EI)> <br> Dat is dus eenduidig fout, die & moet een ^ zijn. Overigens staat de  datatype definitie hier alleen ter informatie, en staat de  normatieve definitie in hoofdstuk 2. In 2.4 heb je daar overigens niet zoveel aan, want dit is nog data type CM .. in 2.5 is daar het  door mij aangehaalde PIP data type van gemaakt voor toepassing in dit veld.<br>In 2.5 staat (correct) "Components: <Privilege (CE)>  ^<Privilege Class (CE)>  ^<Expiration Date (DT)>  ^<Activation Date (DT)>^<Facility (EI)>". Aan dit foutje in 2.4 kunnen we (als HL7 NL) niets meer veranderen. <br> Het staat ook fout in de 2.4 Nederlandse toelichting op H. 15. Dat wordt een '''actie item voor AM''', om dat in in ieder geval aldaar te corrigeren.<br>
 
#***vraag 2: Daarnaast heb ik nog een vraag m.b.t. het repeterend zijn van dit veld. Ik heb namelijk niet de beschikking over een einddatum en begindatum, dus deze velden zijn leeg. Hoe geeft ik aan dat een privilege niet meer geldt. Geldt b.v. de snapshot mode ook voor repeterende velden? M.a.w. ik laat het privilege dat niet meer geldi is gewoon weg?<br> '''antwoord:''' Hierover (zonder direct het antwoord paraat te hebben) staat e.e.a. vermeld in hoofdstuk 2. Veelal komt het er in de praktijk op neer dat je er specifiek afspraken over moet maken met de ontvangers..<br>
 
#***vraag 2: Daarnaast heb ik nog een vraag m.b.t. het repeterend zijn van dit veld. Ik heb namelijk niet de beschikking over een einddatum en begindatum, dus deze velden zijn leeg. Hoe geeft ik aan dat een privilege niet meer geldt. Geldt b.v. de snapshot mode ook voor repeterende velden? M.a.w. ik laat het privilege dat niet meer geldi is gewoon weg?<br> '''antwoord:''' Hierover (zonder direct het antwoord paraat te hebben) staat e.e.a. vermeld in hoofdstuk 2. Veelal komt het er in de praktijk op neer dat je er specifiek afspraken over moet maken met de ontvangers..<br>
 +
#**Anja Prins; XON datatype / Formulier FAQ (kenmerk=8829) antw. per email 02-05-2011
 +
#***Vraag: Ik heb nog een vraag betreffende het XCON-datatype. In de HL7-spec's staat: veld_1: ST veld_2: IS veld_3: NM enz. Terwijl in het voorbeeldbericht staat: |Verpleeghuis Jansen^D^JANS01^^^&&L^FI~Interne^D^D4^^^&Ziekenhuis Intern&L^DTI~Chirurgie^D^CHI^^^&Ziekenhuis Intern&L^SPI|. Hierbij is in alle gevallen veld_3 van het type ST i.p.v. NM. Waar moeten we nu aan voldoen? ST zou handiger zijn omdat het vaak om een alfanumerieke code gaat, maar gezien de standaard zou dit niet correct zijn. <br> '''antwoord''': De standaard zegt <ID number (NM)>, dus dat moet het ook zijn. In de NL impl.gids staat (sinds 2005) in het voorbeeld staat een foute identificatie. In de Internationale staat in het voorbeeld een correcte indenficatie nl. 716 (dus NM). Uiteraard wordt het voorbeeld aangepast, komt overigens goed uit want er komt eind dit jaar vermoedelijk een NL update van hoofdstuk 2. '''actie''': Adri
 
#Verslag 19 april 2011 (5 min) [[InM 19 april 2011 Agenda]]
 
#Verslag 19 april 2011 (5 min) [[InM 19 april 2011 Agenda]]
 
#Actielijst 19 april 2011 (15 min) [[Actuele_Actielijst_InM]]
 
#Actielijst 19 april 2011 (15 min) [[Actuele_Actielijst_InM]]

Revision as of 20:10, 23 June 2011

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 21 juni 2011
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 11.00 – 12.30 uur Let op!! Gewijzigde tijd ivm Brainstormsessie!!

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om ....,
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van: René,
  • Email vragen;
   • Mohammed Fortass, Hoofdstuk 8; merkt op dat de gids voor H.8 niet klopt wat betreft MFE-5. Dat veld is verplicht, maar o.a. in de diverse voorbeelden komt het niet overal voor. Dat moet worden gecheckt in H.8. actie: Adri of TC-AM??
   • Anja Prins; PRA_7 / Formulier FAQ (kenmerk=8827) antw. per email 29-04-2011
    • Vraag 1a: Ik heb 2 vragen over PRA_7. In dit veld staat bechreven dat privilege en privilege class gescheiden worden door \"&\". M.a.w. deze 2 CE-velden zitten in PRA_7_1 (is dit echt zo of is dit een foutje, want ik vind dit raar: onze parser denkt er ook anders over en ziet deze twee CE-velden als 2 velden gescheiden door \"^\").
     antw: Correct
    • PRA_7_2 zou dan de einddatum bevatten en PRA_7_3 de begindatum. Onze parser ziet PRA_7_3 als einddatum en PRA_7_4 als begindatum).
     antw: Correct
     • Irma geeft aan dat ze beide antwoorden "Correct" niet begrijpt en wil deze graag verduidelijkt hebben, vraag is "wat is dan correct?".
    • Vraag 1b: Dit veld zou er volgens de HL7-spec's als volgt uit moeten zien: |ADMIT&&ADT&&&&MED&&L2^19941231~DIS&&ADT&&&&MED&&L2^19941231. Terwijl in het voorbeeldbericht van de HL7-spec's het volgende staat: |ADMIT&&ADT^MED& &L2^19941231~DIS&&ADT^MED&&L2^19941231.
     antw: Even vanuit I&M oogpunt (kijkend naar het datatype, niet zozeer naar de betekenis in de context van het PRA segment): Het PIP datatype (2.A.52 in HL7 v2.5) bevat 5 componenten: CE^CE^DT^DT^EI Privilege (PRA.7.1) en Privilige_Class (PRA.7.2) zijn gescheiden door een ^. Ik kijk in de spec's van HL7 versie 2.4 hoofdstuk 15 (NL + US).Hierin staat het volgende: 15.4.5.7 PRA-7 Privileges (CM) 00691: Components:<privilege CE)> & <privilege class (CE)> ^<expiration date (DT) ^<activation date (DT)>^<facility (EI)>
     Dat is dus eenduidig fout, die & moet een ^ zijn. Overigens staat de datatype definitie hier alleen ter informatie, en staat de normatieve definitie in hoofdstuk 2. In 2.4 heb je daar overigens niet zoveel aan, want dit is nog data type CM .. in 2.5 is daar het door mij aangehaalde PIP data type van gemaakt voor toepassing in dit veld.
     In 2.5 staat (correct) "Components: <Privilege (CE)> ^<Privilege Class (CE)> ^<Expiration Date (DT)> ^<Activation Date (DT)>^<Facility (EI)>". Aan dit foutje in 2.4 kunnen we (als HL7 NL) niets meer veranderen.
     Het staat ook fout in de 2.4 Nederlandse toelichting op H. 15. Dat wordt een actie item voor AM, om dat in in ieder geval aldaar te corrigeren.
    • vraag 2: Daarnaast heb ik nog een vraag m.b.t. het repeterend zijn van dit veld. Ik heb namelijk niet de beschikking over een einddatum en begindatum, dus deze velden zijn leeg. Hoe geeft ik aan dat een privilege niet meer geldt. Geldt b.v. de snapshot mode ook voor repeterende velden? M.a.w. ik laat het privilege dat niet meer geldi is gewoon weg?
     antwoord: Hierover (zonder direct het antwoord paraat te hebben) staat e.e.a. vermeld in hoofdstuk 2. Veelal komt het er in de praktijk op neer dat je er specifiek afspraken over moet maken met de ontvangers..
   • Anja Prins; XON datatype / Formulier FAQ (kenmerk=8829) antw. per email 02-05-2011
    • Vraag: Ik heb nog een vraag betreffende het XCON-datatype. In de HL7-spec's staat: veld_1: ST veld_2: IS veld_3: NM enz. Terwijl in het voorbeeldbericht staat: |Verpleeghuis Jansen^D^JANS01^^^&&L^FI~Interne^D^D4^^^&Ziekenhuis Intern&L^DTI~Chirurgie^D^CHI^^^&Ziekenhuis Intern&L^SPI|. Hierbij is in alle gevallen veld_3 van het type ST i.p.v. NM. Waar moeten we nu aan voldoen? ST zou handiger zijn omdat het vaak om een alfanumerieke code gaat, maar gezien de standaard zou dit niet correct zijn.
     antwoord: De standaard zegt <ID number (NM)>, dus dat moet het ook zijn. In de NL impl.gids staat (sinds 2005) in het voorbeeld staat een foute identificatie. In de Internationale staat in het voorbeeld een correcte indenficatie nl. 716 (dus NM). Uiteraard wordt het voorbeeld aangepast, komt overigens goed uit want er komt eind dit jaar vermoedelijk een NL update van hoofdstuk 2. actie: Adri
 3. Verslag 19 april 2011 (5 min) InM 19 april 2011 Agenda
 4. Actielijst 19 april 2011 (15 min) Actuele_Actielijst_InM
 5. WGM Orlando IM kort verslag
  • Het Wrappers R2 project:Veel HL7 leden hebben commentaar geleverd op de tekortkomingen van de huidige wrappers, en een behoefte aangegeven voor uitbreiding/vervanging. In de recente MFMI ballot, zijn er opmerkingen ontvangen, dat ook de inhoud moet worden bijgewerkt. Het Project scope statement is goedgekeurd in de TC, gaat naar de TSC, goedkeuring door de TSC voor WGM september 2011.Het General Requirements document voor dit project moet klaar zijn voor de september 2011 meeting.
  • CDA R3 Status; Update CDA R3 Project planning en mijlpalen. Er wordt gewerkt aan de requirements en de items die verder uitgezocht moeten worden. Er moet ook nog het e.e.a. worden herzien. De mijlpalen en datums zijn niet synchroon. De TC heeft de WIKI pagina voor het CDA R3 project geëvalueerd/herzien. Er staan in het spreadsheet nog openstaande punten en beslissingen m.b.t. het CDA R3. Verwachting is dat in 2013 er een nieuwe en goedgekeurde CDA R3 uitkomt.
  • HL7 working group meeting September 11-16, 2011 in San Diego, CA: Infrastructure & Messaging - electing one co-chair to fill the position currently held by Patrick Loyd (who may be re-elected)
  • Het complete verslag staat op de HL7-NL website
 6. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst1 [1]
  • Niet inhoudelijk behandeld en gestemd. Alexander weet niet wat hij aan de tekst zou moet aanpassen, weet niet wat de bezwaren zijn. Hij gaat zijn vragen per email opsturen aan TC-IM.
 7. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 [2]
 8. Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
  • De materialen zijn afgerond, de tijdens de laatste TC meeting goedgekeurde wijzigingen zijn verwerkt.
  • Planning van de ballot; hierbij wordt gebruik gemaakt van het 'HL7 ballotprocedure en proces' document
   • Irma en Frank vinden dat deze procedure nog niet gebruikt mag worden, procedure en proces zijn niet goedgekeurd in de TSC.Wordt besproken in Brainstormsessie en misschien volgende TSC.
   • 6 augustus aankondiging. Welke informatie is van belang voor de doelgroep? Waarom zou men moeten gaan stemmen? Video, e-mail. Stakeholders benaderen.
   • 6 september ballot open (tijdens TC meeting) .. informatieochtend op 6 september?
   • Tussendoor: herinnering (persoonlijk) aan stakeholders
   • 6 oktober sluiten ballot, verwerken commentaar, bedanken/terugkoppelen naar stemmers
    • Adri geeft aan dat de details nog verder uitgewerkt moet worden door het IH-BC v2.3 RC2 groepje; René, Tom, André, Alexander. Alexander geeft aan dat hij niet weet dat hij in het groepje zit. Er zijn twijfels over de datums m.n. 6 augustus, 6 september en de informatieochtend op 6 september. De informatieochtend/sessie moet heel goed worden voorbereid (mening van Irma, Frank, Tom en Alexander) en kan volgens Tom, Alexander(en Irma?) niet tijdens de TC meetings in de ochtend. Irma stelt voor om deze sessie dan tijdens een TC IM meeting te doen. Adri zegt dat dit dan weer er voor zorgt dat andere activiteiten van de TC-IM opschuiven. De sessie op een andere dag doen, trekt waarschijnlijk te weinig geïnteresseerden.
  • Planning activatie van diegenen waarvan we (als bekende stakeholders) graag een stem willen ontvangen: AORTA implementeerders (lijst van Michael Tan), RIMBAA deelnemers (zie lijst van deelnemers aan eerdere meetings), overige v3 implementeerders, standaard ontwikkelaars (bijv. Tom, Andre, Alexander). Men moet wel HL7 lid zijn.
  • MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilige van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.
   • De motie is 21 juni niet behandeld i.v.m. tijdgebrek (veel discussietijd over item 2 vragen (Anja) en item 8)
 9. IH CDA header implementatiegids
  • Dit item is 21 juni niet behandeld i.v.m. tijdgebrek (veel discussietijd over item 2 vragen (Anja) en item 8)Dit CONCEPT verslag is niet compleet (in afwachting van het verslag door Willem)