This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

Difference between revisions of "InM 21 juni 2011 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 24: Line 24:
 
#*De materialen zijn afgerond, de tijdens de laatste TC meeting goedgekeurde wijzigingen zijn verwerkt.
 
#*De materialen zijn afgerond, de tijdens de laatste TC meeting goedgekeurde wijzigingen zijn verwerkt.
 
#*Planning van de ballot; hierbij wordt gebruik gemaakt van het 'HL7 ballotprocedure en proces' document
 
#*Planning van de ballot; hierbij wordt gebruik gemaakt van het 'HL7 ballotprocedure en proces' document
#*Vorige meeting waren er twijfels over onderstaande datums m.n. 6 augustus, 6 september en de informatieochtend op 6 september
 
 
#**6 augustus aankondiging. Welke informatie is van belang voor de doelgroep? Waarom zou men moeten gaan stemmen? Video, e-mail. Stakeholders benaderen.  
 
#**6 augustus aankondiging. Welke informatie is van belang voor de doelgroep? Waarom zou men moeten gaan stemmen? Video, e-mail. Stakeholders benaderen.  
 
#**6 september ballot open (tijdens TC meeting) .. informatieochtend op 6 september?
 
#**6 september ballot open (tijdens TC meeting) .. informatieochtend op 6 september?
 
#**Tussendoor: herinnering (persoonlijk) aan stakeholders
 
#**Tussendoor: herinnering (persoonlijk) aan stakeholders
 
#**6 oktober sluiten ballot, verwerken commentaar, bedanken/terugkoppelen naar stemmers
 
#**6 oktober sluiten ballot, verwerken commentaar, bedanken/terugkoppelen naar stemmers
 +
#*Er zijn twijfels over de datums m.n. 6 augustus, 6 september en de informatieochtend op 6 september
 
#*Planning activatie van diegenen waarvan we (als bekende stakeholders) graag een stem willen ontvangen: AORTA implementeerders (lijst van Michael Tan), RIMBAA deelnemers (zie lijst van deelnemers aan eerdere meetings), overige v3 implementeerders, standaard ontwikkelaars (bijv. Tom, Andre, Alexander). Men moet wel HL7 lid zijn.
 
#*Planning activatie van diegenen waarvan we (als bekende stakeholders) graag een stem willen ontvangen: AORTA implementeerders (lijst van Michael Tan), RIMBAA deelnemers (zie lijst van deelnemers aan eerdere meetings), overige v3 implementeerders, standaard ontwikkelaars (bijv. Tom, Andre, Alexander). Men moet wel HL7 lid zijn.
 
#*Onderstaande motie is 21 juni niet behandeld ivm tijdgebrek
 
#*Onderstaande motie is 21 juni niet behandeld ivm tijdgebrek
 
#*MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilige van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.
 
#*MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilige van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.
 
#IH CDA header implementatiegids
 
#IH CDA header implementatiegids

Revision as of 19:17, 23 June 2011

Return to Infrastructure and Messaging TC NL

Dinsdag 21 juni 2011
Plaats: Bastion, Utrecht
adres en route: Bastion hotel Utrecht
Tijd: 11.00 – 12.30 uur Let op!! Gewijzigde tijd ivm Brainstormsessie!!

 1. Opening en vaststellen agenda (5 min)
  • Adri opent de vergadering om ....,
 2. Mededelingen en ingekomen email/stukken/vragen (FAQ) (5 min)
  • Afmelding van: René,
  • Email vragen;
 3. Verslag 19 april 2011 (5 min) InM 19 april 2011 Agenda
 4. Actielijst 19 april 2011 (15 min) Actuele_Actielijst_InM
 5. WGM Orlando IM kort verslag
  • Het Wrappers R2 project:Veel HL7 leden hebben commentaar geleverd op de tekortkomingen van de huidige wrappers, en een behoefte aangegeven voor uitbreiding/vervanging. In de recente MFMI ballot, zijn er opmerkingen ontvangen, dat ook de inhoud moet worden bijgewerkt. Het Project scope statement is goedgekeurd in de TC, gaat naar de TSC, goedkeuring door de TSC voor WGM september 2011.Het General Requirements document voor dit project moet klaar zijn voor de september 2011 meeting.
  • CDA R3 Status; Update CDA R3 Project planning en mijlpalen. Er wordt gewerkt aan de requirements en de items die verder uitgezocht moeten worden. Er moet ook nog het e.e.a. worden herzien. De mijlpalen en datums zijn niet synchroon. De TC heeft de WIKI pagina voor het CDA R3 project geëvalueerd/herzien. Er staan in het spreadsheet nog openstaande punten en beslissingen m.b.t. het CDA R3. Verwachting is dat in 2013 er een nieuwe en goedgekeurde CDA R3 uitkomt.
  • HL7 working group meeting September 11-16, 2011 in San Diego, CA: Infrastructure & Messaging - electing one co-chair to fill the position currently held by Patrick Loyd (who may be re-elected)
  • Het complete verslag staat op de HL7-NL website
 6. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst1 [1]
  • Niet inhoudelijk behandeld en gestemd. Alexander weet niet wat hij aan de tekst zou moet aanpassen, weet niet wat de bezwaren zijn. Hij gaat zijn vragen per email opsturen aan TC-IM.
 7. Voorstel Meer duiding bij user defined tables Assigning Authority motietekst2 [2]
 8. Ballot basiscomponenten 2.3 RC2
  • De materialen zijn afgerond, de tijdens de laatste TC meeting goedgekeurde wijzigingen zijn verwerkt.
  • Planning van de ballot; hierbij wordt gebruik gemaakt van het 'HL7 ballotprocedure en proces' document
   • 6 augustus aankondiging. Welke informatie is van belang voor de doelgroep? Waarom zou men moeten gaan stemmen? Video, e-mail. Stakeholders benaderen.
   • 6 september ballot open (tijdens TC meeting) .. informatieochtend op 6 september?
   • Tussendoor: herinnering (persoonlijk) aan stakeholders
   • 6 oktober sluiten ballot, verwerken commentaar, bedanken/terugkoppelen naar stemmers
  • Er zijn twijfels over de datums m.n. 6 augustus, 6 september en de informatieochtend op 6 september
  • Planning activatie van diegenen waarvan we (als bekende stakeholders) graag een stem willen ontvangen: AORTA implementeerders (lijst van Michael Tan), RIMBAA deelnemers (zie lijst van deelnemers aan eerdere meetings), overige v3 implementeerders, standaard ontwikkelaars (bijv. Tom, Andre, Alexander). Men moet wel HL7 lid zijn.
  • Onderstaande motie is 21 juni niet behandeld ivm tijdgebrek
  • MOTIE de TC IM zal Basiscomponenten 2.3 RC2 hernieuwd ter stemming/review aanbieden mochten er minder dan 5 stemmen ontvangen worden. Het is een recht/privilige van het HL7 lidmaatschap zeggenschap te hebben aangaande de te publiceren standaarden. Bij minder dan 5 stemmen is er geen sprake van draagvlak voor het publiceren van een standaard. Voor de TC IM draagt dit minimum aantal stemmen eveneens bij aan haar motivatie de stakeholders te motiveren een gekwalificeerde stem uit te brengen.
 9. IH CDA header implementatiegids