This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

HL7 Netherlands Project FHIR Questionnaire Profiles

From HL7Wiki
Revision as of 14:18, 21 August 2018 by AnnekeGoossen (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

FHIR Profiles for Questionnaire & QuestionnaireResponse

Introduction

In de gehele gezondheidszorg worden vele vragenlijsten gebruikt met verschillende eigenschappen en voor verschillende doelen. Zo zijn er vragenlijsten voor diagnostiek, voor het vaststellen van klanttevredenheid, Patient-reported outcome measures (PROMs) etc. Sommige van deze vragenlijsten zijn in Nederland als zorginformatiebouwsteen uitgewerkt. Zie publicatie 2017 (https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)). Andere zorginformatiebouwstenen voor veel gebruikte meetschalen zijn te verwachten, onder andere vanuit het VIPP-GGZ project waar GGZ Nederland nu de voorbereidingen voor treft. Stichting Koppeltaal wisselt al enige jaren informatie uit rondom vragenlijsten via FHIR STU 1.0, maar dat gaat meer om de werkstroom en eindresultaat. Er is in de GGZ behoefte om ook de vragenlijsten en antwoorden in detail te specificeren als zorginformatiebouwstenen en ook integraal te kunnen gaan uitwisselen, waarvoor deze profielen nodig zijn. Perined staat aan de vooravond van het uitrollen van vragenlijsten voor zwangeren, pas bevallen moeders om hun klantenervaringen te verzamelen en een feedback cyclus op te zetten. Om de vragenlijsten met de HL7 FHIR standaard te kunnen gebruiken moeten de genoemde FHIR Resources 'geschikt' worden gemaakt voor Nederland door het maken van FHIR profielen voor Nederland, de selectie en/of ontwikkeling van specifieke extensies en een NL implementatiegids.


Project

Het project is beschreven in een Project Scope Statement File:HL7 PSS fhir Profiel questionnaire 20082018.pdf


Beschikbaar materiaal (resources, extensies etc0


Kenmerken van vragenlijsten

 • 4DKL: De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een vragenlijst bestaande uit 50 items, gericht op het in kaart brengen en volgen van psychosociale klachten (Terluin et al, 2008 / 2014). Bijna het hele scala aan psychische en psychosomatische klachten kan in deze vier dimensies worden ondergebracht (Terluin et al, 2008).
  • Vragen worden na het invullen door de patient geordend in vier dimensies: Distress, Depressie, Angst en Somatisatie.
  • Elke dimensie heeft een score. Het is een totaal score op een dimensie.
  • Aan deze score hangt een interpretatie. dit is aan de zorgverlener.
 • Tilburg Frailty Indicator: is een zelfrapportage instrument en bestaat uit twee delen, deel A en deel B. Deel A omvat 10 vragen over determinanten van kwetsbaarheid. Dit zijn factoren die de mate van kwetsbaarheid kunnen beinvloeden, zoals geslacht, leeftijd, burgelijke staat en de aanwezigheid van ziekten of chronische aandoeningen. Deel B heeft 15 vragen met betrekking tot de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van de client, de componenten van kwetsbaarheid. Met de antwoorden van deel B kan de zorgverlener bepalen hoe kwetsbaar de client is en op welk gebied (lichamelijk, psychisch of sociaal) hij of zij problemen heeft (Van Kleef instituut, 2018).
  • Alleen van deel B worden de scores opgeteld.
  • Antwoord mogelijkheden zijn Ja en Nee, met score 1 & 0 die kan verschillen.
  • andere antwoord mogelijkheden zijn Ja, soms & nee. Ook hier verschillen de scores.