HL7Wiki:Help

From HL7Wiki
Revision as of 14:35, 24 March 2006 by Flodurf (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bij het creëren van een record worden de volgende velden verstuurd:

PID|||||Ploeg&van der&Jansen^Frans^^^^^^^^|

Resultaat bij de ontvanger:  Achternaam = Ploeg  Voorvoegsel = van der  Partnernaam = Jansen  Voornaam = Frans

De prefix ‘van der’ is onterecht gevuld en krijgt de null-waarde. De waarde ‘Frans’ wordt gewijzigd in ‘Frank’ in het update bericht. De partnernaam wordt niet meegestuurd. Bij het updaten van het record worden nu de volgende velden verstuurd:

PID|||||Ploeg&””&^Frank^^^^^L^^^|

Resultaat bij de ontvanger:  Achternaam = Ploeg  Voorvoegsel =  Partnernaam = Jansen  Voornaam = Frank

Het voorvoegsel is gewist, partnernaam is niet mee gestuurd en blijft dus ongewijzigd, de voornaam is veranderd en wordt gewijzigd. --Flodurf 08:35, 24 Mar 2006 (CST)