Difference between revisions of "HL7Wiki:Help"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(delete v2 snippet from page, inappropriate for this page)
Line 1: Line 1:
Bij het creëren van een record worden de volgende velden verstuurd:
 
  
PID|||||Ploeg&van der&Jansen^Frans^^^^^^^^|
 
 
Resultaat bij de ontvanger:
 
 Achternaam = Ploeg
 
 Voorvoegsel = van der
 
 Partnernaam = Jansen
 
 Voornaam = Frans
 
 
De prefix ‘van der’ is onterecht gevuld en krijgt de null-waarde.  De waarde ‘Frans’ wordt gewijzigd in ‘Frank’ in het update bericht. De partnernaam wordt niet meegestuurd. Bij het updaten van het record worden nu de volgende velden verstuurd:
 
 
PID|||||Ploeg&””&^Frank^^^^^L^^^|
 
 
Resultaat bij de ontvanger:
 
 Achternaam = Ploeg
 
 Voorvoegsel = 
 
 Partnernaam = Jansen
 
 Voornaam = Frank
 
 
Het voorvoegsel is gewist, partnernaam is niet mee gestuurd en blijft dus ongewijzigd, de voornaam is veranderd en wordt gewijzigd.
 
--[[User:Flodurf|Flodurf]] 08:35, 24 Mar 2006 (CST)
 

Revision as of 05:03, 25 March 2006