This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

EHR TC NL

From HL7Wiki
Revision as of 08:53, 28 October 2014 by AnnekeGoossen (talk | contribs) (→‎Welkom op de HL7 Nederland EHR TC Wiki)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

These pages are primarily in Dutch Nl realm.PNG

Welkom op de HL7 Nederland EHR TC Wiki

Welkom bij de TC EHR wiki. De TC EHR houdt zich bezig met het EHR-S FM en het PHR-S FM en alle afgeleiden daarvan. Deze wikipagina faciliteert het werk en de discussie van/ in de TC. Wilt u meer informatie over HL7 Nederland kijk dan op de website van HL7 Nederland en voor meer informatie over HL7 Internationaal zie HL7 International.

NOTE: De wiki van de TC EHR is in ontwikkeling. De TC is 22-06 2010 opgericht en zal naarmate meer duidelijk wordt over de activiteiten van de TC dit publiceren op deze wiki. In juni 2011 zal de TC geëvalueerd worden.

Agenda, Action Items, Minutes See also

De TC komt iedere twee maanden bij elkaar en heeft op dinsdag een vergadering van 10.00 tot 13.00 uur. Tussen vergaderingen in heeft de TC contact via email en/of telefonische vergaderingen indien nodig.