This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHR TC NL

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

This page is in Dutch

Welkom bij de HL7 Nederland EHR Wiki

Welkom bij de TC EHR wiki. De TC EHR houdt zich bezig met het EHR-S FM en het PHR-S FM en alle afgeleiden daarvan. Deze wikipagina faciliteert het werk en de discussie van/ in de TC. Wilt u meer informatie over HL7 Nederland kijk dan op de website van HL7 Nederland en voor meer informatie over HL7 Internationaal zie HL7 International.


NOTE: De wiki van de TC EHR is in ontwikkeling. De TC is 22-06 2010 opgericht en zal naarmate meer duidelijk wordt over de activiteiten van de TC dit publiceren op deze wiki.In juni 2011 zal de TC geëvalueerd worden.


Meer informatie over de visie en missie van de TC Technische Commissie Overzicht

Voorzitters

Co-Chair: Roel Barelds (Termijn eindigt juni 2012)

TNO Kwaliteit van Leven
Phone: +31 71 5181271
Email: roel.barelds@tno.nl

Co-Chair: Anneke Goossen (Termijn eindigt juni 2011)

Results 4 Care
Phone: +31 6 48070146
Email: agoossen@results4care.nl

Members

Michael

Richard

Informatie over bijeenkomsten

De TC komt iedere twee maanden bij elkaar en heeft op dinsdag een vergadering van 09.00 tot 12.00 uur (tijden kunnen nog wijzigingen). Tussen vergaderingen in heeft de TC contact via email en/of telefonische vergaderingen indien nodig.

  1. Oprichtingsvergadering 22 juni 2010 rename to EHRTCNL 201006 Minutes
  2. EHRTCNL 201009 Agenda

Documenten

  1. Overzicht opbouw EHR/PHR-S FM

[http://wiki.hl7.org/index.php?title=Image:Verslag_TC_EHR-S_FM_21sept2010.pdf Verslag_TC_EHR-S_FM_21sept2010]

Project Informatie

(Op dit moment nog gedefinieerd als activiteiten)

Project Status
Wat is het umfeld van de EHR-S/PHR-S FM standaard?


In kaart brengen van de ‘concurrerende’ standaarden, andere standaarden en de link van de EHR-S FM/PHR-S FM standaarden met andere standaarden.
Contactpersonen: Roel Barelds: roel.barelds@tno.nl; en Michael van der Zel: Michael van der Zel m.van.der.zel@ict.umcg.nl

Actief
Inventariseren cursusbehoefte


Niet iedereen is even bekend met het EHR-S FM. TC heeft aangegeven behoefte te hebben aan een cursus.Naar aanleiding van inventarisatie zal een cursus worden georganiseerd in overleg met HL7 Nederland.
Contactpersonen:Steven Seyffert:steven.seyffert@capgemini.com ;Sjoerd Admiraal:sjoerd.admiraal@capgemini.com

Actief
Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan


Om meer bekendheid te geven aan de nieuwe TC en deelname vanuit het veld van de gezondheidszorg te stimuleren wordt er een plan ontwikkeld.
Contactpersonen: nog vaststellen

On hold
Verschillenanalyse


Wat zijn de verschillen tussen het EHR-S FM Internationaal en de Nederlandse versie van een EHR-S FM?
Contactpersonen: nog vaststellen

On hold
Tooling voor Functional Models


Welke tools worden er ontwikkeld of zijn er beschikbaar in relatie met het functional model?
Contactpersonen:Michael van der Zel: Michael van der Zel m.van.der.zel@ict.umcg.nl

Actief