This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL 201011 Minutes

From HL7Wiki
Revision as of 08:08, 11 November 2010 by Bareldsrj (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Attending Name Affiliation Email Address
Admiraal, Sjoerd Cap Gemini sjoerd.admiraal@capgemini.com
X Baptist, Jos Nictiz baptist@nictiz.nl
X Barelds, Roel TNO Kwaliteit van Leven roel.barelds@tno.nl
Bijsterveld, Hubert Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Breas, Robert Nictiz breas@nictiz.nl
X Conings, Richard Alert richard.conings@alert-online.com
X Duut M. DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
X Fransen, Serge Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
X Goossen-Baremans, Anneke Result4Care agoossen@results4care.nl
Langhout, August ForCare august.langhout@forcare.nl
X Meermans, Marc eNovation marc.meermans@enovation.nl
Poppel, Bas van iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Schlutter, Ricardo Parnassia Bavo Groep r.schluter@parnassiabavogroep.nl
X Seyffert, Steven Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
Sinke, Mark ForCare mark.sinke@forcare.nl
X Tan, Michael Nictiz tan@nictiz.nl
Waal, Pieter, de Logica pieter.de.waal@logica.com
X Walderstein, Willie de Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
 |X Michael van der Zel UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl  


1. Opening Voorzitter: Anneke Goossen Notulist : Roel Barelds 2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld? 3. Verslag vorige vergadering, 21 september 2010 Het verslag wordt met wat kleine tekstuele aanpassingen goedgekeurd. 4. Mededelingen a) 5. Internationale ontwikkelingen EHR WG Stand van zaken bij HL7 Internationaal met betrekking tot het EHR-S FM en het PHR-S FM. Stand van zaken bij ISO met betrekking tot het EHR-S FM en het PHR-S FM. 6. Stand van zaken activiteiten/projecten Activiteit/Project Contactpersoon Stand van zaken a. Wat is het umfeld van de EHR-S/PHR-S FM standaard? Roel Barelds & Michael van der Zel Voortgang b. Inventariseren cursusbehoefte Steven Seyffert & Sjoerd Admiraal Voortgang c. Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan Steven Seyffert & Sjoerd Admiraal Voortgang d. Verschillenanalyse EHR-S FM Internationaal en NL versie ? Plan van aanpak e. Tooling voor Functional Models Michael van der Zel Voortgang

7. Plan van aanpak voor de TC Funding Brainstormen over plan van aanpak en mogelijke funding. Voor- en nadelen van werken met R1.1 en/of R2. Verschillen analyse van de EHR-S FM werkgroep (EHRS_FM_R2_Planning_Comp_Spreadsheet_v1_33_20101003(2)). Zie voor dit document de wiki pagina van de TC onder documenten.


8. Deelname aan ballot EHR-S FP voor de pharmacy Michael Tan heeft in de vorige vergadering gevraagd of iemand uit de TC deel wil nemen aan de ballot van het EHR-S FP voor de pharmacy. Dit betekent doornemen en beoordelen van het concept profiel en het geven van feedback aan de werkgroep voor een bepaalde deadline. In de week van 28 november kan men feedback geven (planning HL7 Internationaal ballotagenda voor ballot januari 2011). 9. Planning volgende vergadering Datum en agenda voor de volgende vergadering dd. 18 januari 2011 De rest van de bijeenkomsten in 2011 zijn: • 8 maart • 19 april • 21 juni • 6 september • 9 november • 8 december Jaarcongres HL7 Nederland

10. Rondvraag

Einde Vergadering

Actiepuntenlijs":

21 sep 2010|| Communicatieplan|| Steven||?? 21 sep 2010|| Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? || Jos|| feb 2011 09 nov 2010|| Vertaling Hfdst 1,2,6 en 7||Anneke,Ricard,Willy,Steven,Marc||?? 09 nov 2010|| Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's|| Michael Z|| ?? 09 nov 2010|| Presentatie over Tooling|| Michael Z|| jan 2011
Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
21 sep 2010 Wiki pagina's updaten Michael Z, Richard ??
09 nov 2010 Opstellen Jaarplan Anneke G, Roel B 01 dec 2010
 |21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Iedereen sep 2011