This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL 201011 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 56: Line 56:
 
Het verslag wordt met wat kleine tekstuele aanpassingen goedgekeurd.
 
Het verslag wordt met wat kleine tekstuele aanpassingen goedgekeurd.
 
4. Mededelingen
 
4. Mededelingen
a)  
+
a) Cursussen zijn gratis voor actieve leden van de stichting HL7 NL, Het bestuur houdt zich het recht voor om kosten van een cursus alsnog in rekening te brengen, dit naar oordeel van de cochairs van de TC en TSC.
 +
b)Actieve leden hebben een polo gekregen van de stichting, met het verzoek deze te dragen tijdens de congresdag  op 9 december 2010
 
5. Internationale ontwikkelingen EHR WG
 
5. Internationale ontwikkelingen EHR WG
Stand van zaken bij HL7 Internationaal met betrekking tot het EHR-S FM en het PHR-S FM.
+
a)Tijdens de internationale WGM in Cambridge is er overleg geweest met de TC EHR. Hierbij is aangegeven dat er een TC in Nederland is opgericht.
Stand van zaken bij ISO met betrekking tot het EHR-S FM en het PHR-S FM.
+
b) Door de internationale TC is aangegeven dat een vertaling van het Functionele Model geen nieuw model oplevert maar een afgeleid profiel van het origineel is.
 +
c) Gevraagd is of we willen participeren in diverse werkgroepen. Hier hebben we de boot even afgehouden. Laten we eerst in Nederland de TC goed op de rit krijgen, dan pas ook echt meewerken aan Internationale ontwikkelingen.
 +
d)De bedoeling is om het EHR-S FM versie 2 te ballotten in mei 2011. Wij denken dat dit niet haalbaar is.
 +
e) Wordt lid van de
 +
 
 
6. Stand van zaken activiteiten/projecten
 
6. Stand van zaken activiteiten/projecten
 
Activiteit/Project Contactpersoon Stand van zaken
 
Activiteit/Project Contactpersoon Stand van zaken
Line 100: Line 105:
 
21 sep 2010|| Communicatieplan|| Steven||??
 
21 sep 2010|| Communicatieplan|| Steven||??
 
|-
 
|-
21 sep 2010|| Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? || Jos|| feb 2011
+
|21 sep 2010|| Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? || Jos|| feb 2011
 
|-
 
|-
09 nov 2010|| Vertaling Hfdst 1,2,6 en 7||Anneke,Ricard,Willy,Steven,Marc||??
+
|09 nov 2010|| Vertaling Hfdst 1,2,6 en 7||Anneke,Ricard,Willy,Steven,Marc||??
 
|-
 
|-
09 nov 2010|| Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's|| Michael Z|| ??
+
|09 nov 2010|| Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's|| Michael Z||??
 
|-
 
|-
 
|09 nov 2010|| Opstellen Jaarplan|| Anneke G, Roel B||01 dec 2010
 
|09 nov 2010|| Opstellen Jaarplan|| Anneke G, Roel B||01 dec 2010
 
|-
 
|-
09 nov 2010|| Presentatie over Tooling|| Michael Z|| jan 2011
+
|09 nov 2010|| Presentatie over Tooling|| Michael Z|| jan 2011
 
|-
 
|-
 
|| |21 sep 2010||Evaluatie TC EHR/PHR-S FM||Iedereen||sep 2011|| 
 
|| |21 sep 2010||Evaluatie TC EHR/PHR-S FM||Iedereen||sep 2011|| 

Revision as of 08:27, 11 November 2010

Attending Name Affiliation Email Address
Admiraal, Sjoerd Cap Gemini sjoerd.admiraal@capgemini.com
X Baptist, Jos Nictiz baptist@nictiz.nl
X Barelds, Roel TNO Kwaliteit van Leven roel.barelds@tno.nl
Bijsterveld, Hubert Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Breas, Robert Nictiz breas@nictiz.nl
X Conings, Richard Alert richard.conings@alert-online.com
X Duut M. DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
X Fransen, Serge Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
X Goossen-Baremans, Anneke Result4Care agoossen@results4care.nl
Langhout, August ForCare august.langhout@forcare.nl
X Meermans, Marc eNovation marc.meermans@enovation.nl
Poppel, Bas van iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Schlutter, Ricardo Parnassia Bavo Groep r.schluter@parnassiabavogroep.nl
X Seyffert, Steven Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
Sinke, Mark ForCare mark.sinke@forcare.nl
X Tan, Michael Nictiz tan@nictiz.nl
Waal, Pieter, de Logica pieter.de.waal@logica.com
X Walderstein, Willie de Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
 |X Michael van der Zel UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl  


1. Opening Voorzitter: Anneke Goossen Notulist : Roel Barelds 2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld? 3. Verslag vorige vergadering, 21 september 2010 Het verslag wordt met wat kleine tekstuele aanpassingen goedgekeurd. 4. Mededelingen a) Cursussen zijn gratis voor actieve leden van de stichting HL7 NL, Het bestuur houdt zich het recht voor om kosten van een cursus alsnog in rekening te brengen, dit naar oordeel van de cochairs van de TC en TSC. b)Actieve leden hebben een polo gekregen van de stichting, met het verzoek deze te dragen tijdens de congresdag op 9 december 2010 5. Internationale ontwikkelingen EHR WG a)Tijdens de internationale WGM in Cambridge is er overleg geweest met de TC EHR. Hierbij is aangegeven dat er een TC in Nederland is opgericht. b) Door de internationale TC is aangegeven dat een vertaling van het Functionele Model geen nieuw model oplevert maar een afgeleid profiel van het origineel is. c) Gevraagd is of we willen participeren in diverse werkgroepen. Hier hebben we de boot even afgehouden. Laten we eerst in Nederland de TC goed op de rit krijgen, dan pas ook echt meewerken aan Internationale ontwikkelingen. d)De bedoeling is om het EHR-S FM versie 2 te ballotten in mei 2011. Wij denken dat dit niet haalbaar is. e) Wordt lid van de

6. Stand van zaken activiteiten/projecten Activiteit/Project Contactpersoon Stand van zaken a. Wat is het umfeld van de EHR-S/PHR-S FM standaard? Roel Barelds & Michael van der Zel Voortgang b. Inventariseren cursusbehoefte Steven Seyffert & Sjoerd Admiraal Voortgang c. Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan Steven Seyffert & Sjoerd Admiraal Voortgang d. Verschillenanalyse EHR-S FM Internationaal en NL versie ? Plan van aanpak e. Tooling voor Functional Models Michael van der Zel Voortgang

7. Plan van aanpak voor de TC Funding Brainstormen over plan van aanpak en mogelijke funding. Voor- en nadelen van werken met R1.1 en/of R2. Verschillen analyse van de EHR-S FM werkgroep (EHRS_FM_R2_Planning_Comp_Spreadsheet_v1_33_20101003(2)). Zie voor dit document de wiki pagina van de TC onder documenten.


8. Deelname aan ballot EHR-S FP voor de pharmacy Michael Tan heeft in de vorige vergadering gevraagd of iemand uit de TC deel wil nemen aan de ballot van het EHR-S FP voor de pharmacy. Dit betekent doornemen en beoordelen van het concept profiel en het geven van feedback aan de werkgroep voor een bepaalde deadline. In de week van 28 november kan men feedback geven (planning HL7 Internationaal ballotagenda voor ballot januari 2011). 9. Planning volgende vergadering Datum en agenda voor de volgende vergadering dd. 18 januari 2011 De rest van de bijeenkomsten in 2011 zijn: • 8 maart • 19 april • 21 juni • 6 september • 9 november • 8 december Jaarcongres HL7 Nederland

10. Rondvraag

Einde Vergadering

Actiepuntenlijs":

21 sep 2010|| Communicatieplan|| Steven||??
Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
21 sep 2010 Wiki pagina's updaten Michael Z, Richard ??
21 sep 2010 Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? Jos feb 2011
09 nov 2010 Vertaling Hfdst 1,2,6 en 7 Anneke,Ricard,Willy,Steven,Marc ??
09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's Michael Z ??
09 nov 2010 Opstellen Jaarplan Anneke G, Roel B 01 dec 2010
09 nov 2010 Presentatie over Tooling Michael Z jan 2011
 |21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Iedereen sep 2011