This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL 201009 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 12:51, 25 January 2011 by Michael.vanderzel (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Agenda EHR-S FM TC

Datum: 21-09-2010

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Roel Barelds
 2. Vaststellen van de agenda
  • Daarnaast procedure afspraken maken voor volgende vergaderingen.
 3. Verslag vorige vergadering, 22 juni 2010
 4. Mededelingen
 5. Internationale ontwikkelingen EHR WG
  • Stand van zaken bij HL7 Internationaal met betrekking tot het EHR-S FM.
 6. Stand van zaken activiteiten/projecten
  • Wat is het umfeld van de EHR-S/PHR-S FM standaard? - Roel Barelds & Michael van der Zel
  • Inventariseren cursusbehoefte - Steven Seyffert & Sjoerd Admiraal
  • Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan. Moet nog worden ingevuld. Brainstorm over hoe en wat.
  • Verschillenanalyse EHR-S FM Internationaal en NL versie. Welke NL versie en met welk doel?
  • Tooling voor Functional Models - Michael van der Zel
  • Plan van aanpak voor de TC.
 7. Planning volgende vergadering
  • Datum en agenda voor de volgende vergadering dd. ???
 8. Rondvraag

Attendee List (marked X)

At Name Affiliation Email Address
X Roel Barels TNO,NL  
X Anneke Goossen Results4Care,NL agoossen@results4care.nl
X Michael van der Zel UMCG, NL m.van.der.zel@ict.umcg.nl