This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL 201009 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
*'''Date:''' September 21 2010, 10:00-12:00 ?
+
Agenda EHR-S FM TC
*'''Location:''' Bastion Hotel Utrecht, Netherlands, NL (https://www.bastionhotels.nl/nl/onzehotels/utrecht)
 
*'''Registration:''' via mail
 
*'''Co-chairs:''' Roel Barels, Anneke Goossen
 
'''Agenda:'''
 
  
#Administrative (max 30 minutes)
+
Datum: 21-09-2010
#*Agenda Review/Additions/Changes (max 5 minutes)
+
 
#*Approval of the Minutes of the previous meeting: (max 5 minutes)
+
Plaats: Bastion Hotel Utrecht
#*Announcements (max 10 minutes)
+
 
#*Planning of next meeting
+
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
#EHR WG international developments
+
 
#*Appointment in Cambridge with the co-chairs of EHR WG HL7 International. Agenda?
+
1. Opening
#*The Vital Records Functional Profile Work Group has now completed the initial HL7 EHR-S Vital Records Functional Profile (VRFP). A Notice of Intent to Ballot has been submitted to HL7 for the balloting period of September 20
+
 
#*ISO/HL7 10781 - EHRS FM Release 2
+
Voorzitter: Roel Barelds
#*Diabetes Data Project and the Information Model
+
#Status of tasks
+
2. Vaststellen van de agenda
#*Roel/Michael other (FM) standards
+
 
#* ...
+
Daarnaast procedure afspraken maken voor volgende vergaderingen.
#Other business
+
 
#Questions from the groupmembers
+
3. Verslag vorige vergadering, 22 juni 2010
 +
 
 +
Verslag is gemaild onder de aanwezigen van de oprichtingsvergadering. Voor anderen is het verslag te vinden op de website van HL7 Nederland (http://www.hl7.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=407&P_self=7389&PMax=1&PSkip=0)
 +
Ook op de wiki pagina van de TC is het verslag te vinden, http://wiki.hl7.org/index.php?title=Oprichtingsvergadering_22_juni_2010
 +
 
 +
4. Mededelingen
 +
 
 +
5. Internationale ontwikkelingen EHR WG
 +
 
 +
Stand van zaken bij HL7 Internationaal met betrekking tot het EHR-S FM.
 +
 
 +
6. Stand van zaken activiteiten/projecten
 +
 
 +
Activiteit/Project Contactpersoon Stand van zaken
 +
 
 +
a. Wat is het umfeld van de EHR-S/PHR-S FM standaard? Roel Barelds & Michael van der Zel Voortgang
 +
b. Inventariseren cursusbehoefte Steven Seyffert &  Sjoerd Admiraal Voortgang
 +
c. Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan ? Moet nog worden ingevuld.
 +
Brainstorm over hoe en wat.
 +
d. Verschillenanalyse EHR-S FM Internationaal en NL versie ? Welke NL versie en met welk doel?
 +
e. Tooling voor Functional Models Michael van der Zel Voortgang
 +
 
 +
Plan van aanpak voor de TC.
 +
 
 +
7. Planning volgende vergadering
 +
 
 +
Datum en agenda voor de volgende vergadering dd. ???
 +
 
 +
8. Rondvraag

Revision as of 14:53, 22 August 2010

Agenda EHR-S FM TC

Datum: 21-09-2010

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

1. Opening

Voorzitter: Roel Barelds

2. Vaststellen van de agenda

Daarnaast procedure afspraken maken voor volgende vergaderingen.

3. Verslag vorige vergadering, 22 juni 2010

Verslag is gemaild onder de aanwezigen van de oprichtingsvergadering. Voor anderen is het verslag te vinden op de website van HL7 Nederland (http://www.hl7.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=407&P_self=7389&PMax=1&PSkip=0) Ook op de wiki pagina van de TC is het verslag te vinden, http://wiki.hl7.org/index.php?title=Oprichtingsvergadering_22_juni_2010

4. Mededelingen

5. Internationale ontwikkelingen EHR WG

Stand van zaken bij HL7 Internationaal met betrekking tot het EHR-S FM.

6. Stand van zaken activiteiten/projecten

Activiteit/Project Contactpersoon Stand van zaken

a. Wat is het umfeld van de EHR-S/PHR-S FM standaard? Roel Barelds & Michael van der Zel Voortgang b. Inventariseren cursusbehoefte Steven Seyffert & Sjoerd Admiraal Voortgang c. Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan ? Moet nog worden ingevuld. Brainstorm over hoe en wat. d. Verschillenanalyse EHR-S FM Internationaal en NL versie ? Welke NL versie en met welk doel? e. Tooling voor Functional Models Michael van der Zel Voortgang

Plan van aanpak voor de TC.

7. Planning volgende vergadering

Datum en agenda voor de volgende vergadering dd. ???

8. Rondvraag