This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:Nederlandse Vertaling

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vooralsnog hebben we afgesproken om versie Rx te vertalen. Actie ligt bij... Vertalen door toelichtingen te schrijven bij functies en criteria. En daarnaast de volledige glossary en instructies te vertalen. Er is ook een NL cheat sheet voor de action-verb hierarchie en priority words (Shall, Should, May).

Vertalingen