This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:Nederlandse Vertaling

From HL7Wiki
Revision as of 09:54, 8 August 2011 by Michael.vanderzel (talk | contribs) (Created page with "#Vooralsnog hebben we afgesproken om versie Rx te vertalen. #Actie ligt bij... #Vertalen door toelichtingen te schrijven bij functies en criteria. #En daarnaast de volledige glos...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  1. Vooralsnog hebben we afgesproken om versie Rx te vertalen.
  2. Actie ligt bij...
  3. Vertalen door toelichtingen te schrijven bij functies en criteria.
  4. En daarnaast de volledige glossary en instructies te vertalen.
  5. Er is ook een NL cheat sheet voor de action-verb hierarchie en priority words (Shall, Should, May).

Documents:

  • Instructies
  • Glossary R1
  • Action-Verb Hierarchie cheat sheet
  • User Hierarchie cheat sheet
  • Priority Words cheat sheet