This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201306 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 09:44, 6 November 2013 by AnnekeGoossen (talk | contribs) (Created page with "Category:EHRTCNL_Agenda '''CONCEPT''' Datum: 12 november 2013 Plaats: Bastion Hotel Utrecht Tijd: 10.00 – 12.30 uur #Opening #Voorzitter: Anneke Goossen #Notulist: Roel...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


CONCEPT Datum: 12 november 2013

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 12.30 uur

 1. Opening
 2. Voorzitter: Anneke Goossen
 3. Notulist: Roel Barelds
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Verslag vorige vergadering, 10 september 2013
 6. Bespreken Actiepuntenlijst
 7. Evaluatie Themamiddag van 3 september 2013
 8. Ballot van EHR-S FM en PHR-S FM R2: stand van zaken
 9. EHR-S FM Tool ontwikkeling: stand van zaken
 10. Jaarplan 2014
 11. Rondvraag