This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201301 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 10:02, 28 May 2013 by AnnekeGoossen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


CONCEPT Datum: 5 maart 2013

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

  1. Opening
  2. Voorzitter: Roel Barelds
  3. Notulist: ?
  4. Vaststellen van de agenda
  5. Verslag vorige vergadering, 29 januari 2013
  6. Bespreken Actiepuntenlijst
  7. Ballot van EHR-S FM en PHR-S FM R2: stand van zaken.
  8. Project Scope Statement
  9. Afvaardiging WGM 2013
  10. Rondvraag