This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201301 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 11:02, 28 January 2013 by AnnekeGoossen (talk | contribs) (Created page with "Category:EHRTCNL_Agenda '''CONCEPT''' Datum: 29 januari 2013 Plaats: Bastion Hotel Utrecht Tijd: 10.00 – 13.00 uur #Opening #Voorzitter: Anneke Goossen #Notulist: ? #V...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


CONCEPT Datum: 29 januari 2013

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
 2. Voorzitter: Anneke Goossen
 3. Notulist: ?
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Verslag vorige vergadering, 6 november 2012
 6. Bespreken Actiepuntenlijst
 7. Terugkoppeling HL7 WG Phoenix
  • Ballot van EHR-S FM en PHR-S FM R2: stand van zaken.
 8. Voorbereiding gesprek NVZ 30-01-2013
 9. HL7 Europe en EHR-S FM
 10. Afvaardiging WGM 2013
 11. Rondvraag