This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201206 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 53: Line 53:
 
De heer van der Stigchel is aanwezig in verband met een aantal vragen die hij nog heeft, het bespreken van de stand van zaken en te ondernemen vervolgstappen.
 
De heer van der Stigchel is aanwezig in verband met een aantal vragen die hij nog heeft, het bespreken van de stand van zaken en te ondernemen vervolgstappen.
 
Roel en Anneke hebben een afspraak gehad met Fred Smeel en Ron van Holland van Nictiz om te praten over de mapping tussen het RDZ en het EHR-S FM. Het resultaat van dit gesprek was dat we op een lijn zaten wat de mapping betreft. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de werkgroep een oefening gedaan met de voorgestelde mapping methode. De heer van der Stigchel had nog vragen over deze methode. In het kort komt het er op neer dat deze oefening uitgevoerd is op verschillend niveau's, bedrijfsactiviteiten in het RDZ zijn gemapt met headers, functies en conformance criteria in het EHR-S FM. Als eerste is het al lastig om twee verschillende standaarden die een ander doel dienen met elkaar te mappen, maar de werkgroep is van mening dat er gemapt moet worden op het niveau van informatie objecten. De praktische moeilijkheid hierbij is dat in het EHR-S FM geen informatie objecten zijn beschreven (althans, nu nog niet). Wel zijn deze uit het EHR-S FM af te leiden. Discussie over de methode en op welke wijze er gemapt dient te worden is nog niet afgerond.
 
Roel en Anneke hebben een afspraak gehad met Fred Smeel en Ron van Holland van Nictiz om te praten over de mapping tussen het RDZ en het EHR-S FM. Het resultaat van dit gesprek was dat we op een lijn zaten wat de mapping betreft. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de werkgroep een oefening gedaan met de voorgestelde mapping methode. De heer van der Stigchel had nog vragen over deze methode. In het kort komt het er op neer dat deze oefening uitgevoerd is op verschillend niveau's, bedrijfsactiviteiten in het RDZ zijn gemapt met headers, functies en conformance criteria in het EHR-S FM. Als eerste is het al lastig om twee verschillende standaarden die een ander doel dienen met elkaar te mappen, maar de werkgroep is van mening dat er gemapt moet worden op het niveau van informatie objecten. De praktische moeilijkheid hierbij is dat in het EHR-S FM geen informatie objecten zijn beschreven (althans, nu nog niet). Wel zijn deze uit het EHR-S FM af te leiden. Discussie over de methode en op welke wijze er gemapt dient te worden is nog niet afgerond.
Vervolgens heeft de heer van der Stigchel aangegeven dat de mapping van de leden van i-Ziekenhuis niet de hoogste prioriteit heeft gekregen. We hebben van gedachten gewisseld over hoe we de mapping toch kunnen stimuleren. De NVZ kwam hierbij naar voren. Besloten is dat we richting de NVZ gezamenlijk gaan opereren. De heer van der Stigchel zal zich aansluiten bij het voorgenomen gesprek wat Roel en Anneke met de NVZ zullen hebbenDeze afspraak dient nog gepland te worden.
+
Vervolgens heeft de heer van der Stigchel aangegeven dat de mapping van de leden van i-Ziekenhuis niet de hoogste prioriteit heeft gekregen. We hebben van gedachten gewisseld over hoe we de mapping toch kunnen stimuleren. De NVZ kwam hierbij naar voren. Besloten is dat we richting de NVZ gezamenlijk gaan opereren. De heer van der Stigchel zal zich aansluiten bij het voorgenomen gesprek wat Roel en Anneke met de NVZ zullen hebben. Deze afspraak dient nog gepland te worden.
  
 
='''Conference call Catherine Chronak'''=
 
='''Conference call Catherine Chronak'''=

Revision as of 07:25, 8 November 2012

Verslag bijeenkomst 06-november-2012

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Afwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Aanwezig Barelds, Roel RB CSC Healthcare Group rbarelds@csc.nl
Alleen info Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Afgemeld Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Afwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Afgemeld Zel, Michael van der MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl
Afwezig Leo de Vries LV Splendid Business Solutions leo@splendidbusinesssolutions.com

Opening

 • Voorzitter: Anneke Goossen

AG opent om 10.00 uur de vergadering.

 • Notulist: Anneke Goossen

Vaststellen van de agenda

Door de komst van Ben van der Stigchel, i-Ziekenhuis, kan niet de hele agenda behandeld worden. Afgesproken wordt in gesprek te gaan met Ben en vervolgens de Skype afspraak met Catherine Chronaki, HL7 Europe. Als er dan nog tijd is moet er gekeken worden naar de speerpunten voor 2013.

Verslag vorige vergadering, 25-september-2012

 • Geen opmerkingen.

Bespreken Actiepuntenlijst

 • Besloten wordt om de actiepuntenlijst even te laten voor wat het is.

=Mededelingen

 • Anneke deelt mee dat Ulco de Boer, VZI contact met haar heeft opgenomen over het EHR-S FM en de vertaling daarvan. Dit omdat hij het FM wil gaan gebruiken als inspiratie voor het reviewen van elektronische verpleegkundige dossiers. Anneke heeft hem gewezen op de bestaande versie R1.1 en de komende nieuwe versie R2. Daarnaast heeft zij hem uitgenodigd om te kijken op welke wijze de werkgoep zijn voorgenomen activiteit kan ondersteunen.

i-Ziekenhuis Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM

De heer van der Stigchel is aanwezig in verband met een aantal vragen die hij nog heeft, het bespreken van de stand van zaken en te ondernemen vervolgstappen. Roel en Anneke hebben een afspraak gehad met Fred Smeel en Ron van Holland van Nictiz om te praten over de mapping tussen het RDZ en het EHR-S FM. Het resultaat van dit gesprek was dat we op een lijn zaten wat de mapping betreft. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de werkgroep een oefening gedaan met de voorgestelde mapping methode. De heer van der Stigchel had nog vragen over deze methode. In het kort komt het er op neer dat deze oefening uitgevoerd is op verschillend niveau's, bedrijfsactiviteiten in het RDZ zijn gemapt met headers, functies en conformance criteria in het EHR-S FM. Als eerste is het al lastig om twee verschillende standaarden die een ander doel dienen met elkaar te mappen, maar de werkgroep is van mening dat er gemapt moet worden op het niveau van informatie objecten. De praktische moeilijkheid hierbij is dat in het EHR-S FM geen informatie objecten zijn beschreven (althans, nu nog niet). Wel zijn deze uit het EHR-S FM af te leiden. Discussie over de methode en op welke wijze er gemapt dient te worden is nog niet afgerond. Vervolgens heeft de heer van der Stigchel aangegeven dat de mapping van de leden van i-Ziekenhuis niet de hoogste prioriteit heeft gekregen. We hebben van gedachten gewisseld over hoe we de mapping toch kunnen stimuleren. De NVZ kwam hierbij naar voren. Besloten is dat we richting de NVZ gezamenlijk gaan opereren. De heer van der Stigchel zal zich aansluiten bij het voorgenomen gesprek wat Roel en Anneke met de NVZ zullen hebben. Deze afspraak dient nog gepland te worden.

Conference call Catherine Chronak

Naar aanleiding van een discussie over de vertaling van het EHR-S FM, de ervaringen in europa en de problemen die men bij de vertaling ervaart is er contact gezocht met HL7 Europe om te kijken op welke wijze een oplossing kan worden ondersteund. In de afgelopen twee weken is er via email een discussie geweest over dit onderwerp o.a. via de listserv van de EHR werkgroep internationaal. Belangrijkste punten in deze discussie zijn:

 • Als je het EHR-S FM gaat vertalen moet het dan een semantische vertaling zijn of een exacte vertaling? als het een exacte vertaling is dan is de vertaling niet meer conform de standaard. Voorbeeld in Nederland is de vertaling van 'Care Management' in 'Zorgmanagement', wat toch wat anders betekent dan Care Management.
 • Moet je de internationale standaard vertalen of vertaal je de standaard met een directe invulling voor het land of toepassingsgebied? Als je de standaard niet vertaald en verschillende gremia in een land gaan de standaard gebruiken voor een profiel gaat ieder voor zich vertalen met het risico op verschillen. Is dat wat je wilt?
 • Bij de standaard hoort een document How to Profile, maar een document How to translate ontbreekt. Is zo een document niet noodzakelijk en werk van de EHR WG internationaal?

Catherine erkende het probleem en het volgende is afgepsroken:

 • Het punt als agendapunt laten plaatsen op de agenda van zowel de International Council als de werkgroep EHR. Voor deze laatste kunnen we Philip Scott mailen.
 • Problemen en ervaringen inventariseren van landen, mensen die al bezig geweest zijn met de vertaling. Deze verzamelen voor bovenstaande en voor een artikel in het HL7 Magazine europe.Bijvoorbeeld, Italie, Spanje, Frankrijk, Canada, Brazilie.
 • Hoe gaan andere gremia om met vertalin van standaarden? Voorbeelden die genoemd worden zijn Eurorec en CEN-NEN. Catherine zal dit navragen bij Dipak Kalra van Eurorec en Anneke zal dit doen bij NEN.
 • Heeft HL7 Internationaal een beleid of richtlijn over Dealing with Translations. Catherine zal dit navragen.
 • Alle Europese affiliates mailen met de vraag over of zij vertalen en welke ervaringen en probelemn zij tegen komen.Maar ook HL7 Asia zou kunnen worden benaderd.
 • We zouden kunnen toewerken naar een artikel voor het HL7 Magazine van mei 2013 en een presentatie tijdens de meeting van de affiliates in Dublin in mei 2013.

We zullen Catherine op de hoogte houden van ontwikkelingen.