This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201206 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search


Datum: 19 juni 2012

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Roel Barelds
  • Notulist: ?
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering, 24 april 2012
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM.
  • Validatie van de mapping bedrijfdsactiviteiten uit het RDZ naar het EHR-S FM.
  • Aandachtspunten:
  • Doel van de mapping,
  • Eerste indruk van de kwaliteit van huidige mapping,
  • Methode om te mappen,
  • Haalbaarheid,
  • Beschikbaarheid van de mapping voor anderen.
  • Maken projectplan, richtinggevend, fondsen etc.
 6. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 7. Rondvraag