This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201205 Minutes

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

Verslag bijeenkomst 25-september-2012

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Afwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Aanwezig Barelds, Roel RB CSC Healthcare Group rbarelds@csc.nl
Alleen info Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Aanwezig Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Afwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Aanwezig Zel, Michael van der MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl
Afgemeld Leo de Vries LV Splendid Business Solutions leo@splendidbusinesssolutions.com

Opening

 • Voorzitter: Roel Barelds

RB opent om 10.00 uur de vergadering.

 • Notulist: Roel Barelds

Vaststellen van de agenda

 • Agenda wordt goedgekeurd met als toevoeging herverkiezing van 1 van de co-chairs.

Verslag vorige vergadering, 19-juni-2012

 • Geen opmerkingen.

Bespreken Actiepuntenlijst

 • Besloten wordt om de actiepuntenlijst even te laten voor wat het is.

Herverkiezing co-chair

 • Roel wordt unaniem herkozen als co-chair.

Terugkoppeling HL7 Internationaal Baltimore September 2012

 • Vooral ballot commentaar mbt het EHR-S FM v2 doorgesproken.
 • PatientCare is normative
 • FHIR implementatie is v2 implementatie van v3. Connectaton was een groot succes. Binnen FHIR worden nu de resources gedefinieerd. (max 150 vlgs Graham)
 • Sinds september dit jaar wordt er gewerkt aan een EHR-S FM tool. De eerste fase is gericht op architectuur, UML weergave en output in verschillende formaten. Deadline is januari 2013. Fase 2 zal gericht zijn op het ontwikkelen van profielen.

Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM

Er onstaat een discussie over de NVZ. Anneke is bij Maarten Fischer geweest en hij heeft aangegeven het RDZ te willen gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van een generiek PvE. Om het tij te keren worden er 3 stappen uitgezet:

 • MZ zal een poster maken om het RDZ t.o.v. het EHR-S FM te positioneren. Zodra deze klaar is zullen AG en RB er een tekst bij maken ter publicatie in het HL7 Magazine.
 • SF zal een artikel schrijven voor het HL7 magazine waarin gesteld wordt hoe een zorginstelling het EHR-S FM kan gebruiken voor een PvE.
 • Binnen het kernteam i-Ziekenhuiis moeten MZ en Ben v/d Stichel aankaarten dat het RDZ niet gebruikt kan worden als uitgangspunt.

Brainstormsessie 2 oktober

Er wordt input verzameld om tijdens de brainstormsessie ter berde te brengen NB: Internationaal is er een discussie gaande of er sprake is van een profiel als een HL7 afiliate het EHR-S FM gebruikt voor een nationale toepassing of dat er niet sprake is van een standaard. Deze discussie is al eerder in de werkgroep ter sprake gewwest door inbreng van Jos Baptist.

Ballot PHR-S FM r2

Door een technische storing zijn we niet in staat om het ballot commentaar door te nemen. Gelukkig moet de ISO-ballot nog komen. RB heeft in ieder geval Positive gestemd.

Rondvraag

MZ heeft contact met HL7 Italie waar een Italiaans profiel is gemaakt. Hoe kijkt HL7 EUR hier tegen aan. Catherine Chronaki (GR) is tegen vertalingen en ziet meer in Verklarende Woordenlijsten. Annek neemt contact met haar op om een skype-sessie te organiseren. We werken naar een handleiding die beschrijft hoe wij dit zien, zodat we dit kunnen inbrengen in HL7 Europe of internationaal.