This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201204 Minutes

From HL7Wiki
Revision as of 07:53, 19 June 2012 by AnnekeGoossen (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Verslag bijeenkomst 19-juni-2012

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Afwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Afgemeld Barelds, Roel RB CSC Healthcare Group rbarelds@csc.nl
??? Bonke, Jan-Gerrit JGB Nictiz bonke@nictiz.nl
Alleen info Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
??? Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
??? Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
??? Zel, Michael van der MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl
Aanwezig Leo de Vries LV Splendid Business Solutions leo@splendidbusinesssolutions.com
 1. Opening
  • Voorzitter: Roel Barelds
  • Notulist: ?
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Verslag vorige vergadering, 24 april 2012.
 4. Bespreken Actiepuntenlijst.
 5. Terugkoppeling ISO en HL7 Internationaal.
 6. Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM.
  • Validatie van de mapping bedrijfdsactiviteiten uit het RDZ naar het EHR-S FM.
  • Overleg met i-Ziekenhuis 05-06-2012.
  • Aandachtspunten:
  • Doel van de mapping,
  • Eerste indruk van de kwaliteit van huidige mapping,
  • Methode om te mappen,
  • Haalbaarheid,
  • Beschikbaarheid van de mapping voor anderen.
  • Maken projectplan, richtinggevend, fondsen etc.
 7. Vraag vanuit Cap Gemini om Nederlands profiel.
 8. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 9. Rondvraag