This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201204 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Category:EHRTCNL_Minutes ''Verslag bijeenkomst 19-juni-2012'' '''AAN/AFWEZIG''' {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" |- !width=”10%”|Attending !width="22%"| Nam...")
 
Line 35: Line 35:
 
|}
 
|}
  
Voorzitter:Anneke Goossen-Baremans
+
#Opening
 
+
#*Voorzitter: Roel Barelds
='''Opening'''=
+
#*Notulist: ?
*Anneke opent om 10.00 uur de vergadering en heet Fred Smeele en Ben van Stichel van i-Ziekenhuis welkom.
+
#Vaststellen van de agenda.
*Notulist:Roel Barelds
+
#Verslag vorige vergadering, 24 april 2012.
 
+
#Bespreken Actiepuntenlijst.
='''Vaststellen van de agenda'''=
+
#Terugkoppeling ISO en HL7 Internationaal.
*De volgorde van de agenda wordt gewijzigd in verband met de gasten. Deze vergadering staat grotendeels in het licht van de samenwerking tussen i-Ziekenhuis en de TC EHR van Hl7.
+
#Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM.
 
+
#*Validatie van de mapping bedrijfdsactiviteiten uit het RDZ naar het EHR-S FM.
='''Samenwerking TC EHR en i-Ziekenhuis'''=  
+
#*Overleg met i-Ziekenhuis 05-06-2012.
In eerste instantie  was er afgesproken om een mapping te maken tussen het EHR-S FM v2 en het RDZ v2. Er was al een begin gemaakt door Nictiz met de 2 eerdere versies van beide modellen. Hieruit bleek dat het zeer lastig is om een mapping rechtstreeks tussen de modellen te maken. Afgesproken is om in eerste instantie de Informatie objecten van het RDZ te koppelen aan de Informatie Objecten van het EHR-S FM. Van beide zal release 2 daarvoor worden gebruikt. i-Ziekenhuis zal nu eerst release 2 van het RDZ afmaken. De werkgroep zal bekijken wat de stand van zaken is van het EHR-S FM R2.
+
#*Aandachtspunten:
 
+
#*Doel van de mapping,
De benadering van het EHR-S FM via het RDZ kan een onderwerp zijn in de scholing over het EHR-S FM. Fred Smeele kijkt hier positief tegenaan, maar zal dit eerst binnen Nictiz moeten bespreken.
+
#*Eerste indruk van de kwaliteit van huidige mapping,
 
+
#*Methode om te mappen,
Afgesproken wordt dat de werkgroep de mapping bekijkt die door i-Ziekenhuis is gemaakt. Bekeken wordt of dit gevalideerd kan worden en of de wijze van mapping de juiste methode is geweest.
+
#*Haalbaarheid,
i-Ziekenhuis zal eerst R2 van het RDZ afronden.
+
#*Beschikbaarheid van de mapping voor anderen.
 
+
#*Maken projectplan, richtinggevend, fondsen etc.
='''Verslag vorige vergadering, 6 maart 2012'''=
+
#Vraag vanuit Cap Gemini om Nederlands profiel.
Geen opmerkingen.  
 
 
 
 
 
Bespreken Actiepuntenlijst
 
Niet aan de orde geweest.
 
 
 
#Mededelingen
 
Geen mededelingen
 
 
#Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 
#Stakeholdersanalyse en communicatieplan
#Planning 2012
 
 
#Rondvraag
 
#Rondvraag
 
Bovenstaande punten zijn niet aan de orde geweest.
 

Revision as of 09:26, 13 June 2012

Verslag bijeenkomst 19-juni-2012

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
??? Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
??? Barelds, Roel RB CSC Healthcare Group rbarelds@csc.nl
??? Bonke, Jan-Gerrit JGB Nictiz bonke@nictiz.nl
Alleen info Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
??? Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
??? Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
??? Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
??? Zel, Michael van der MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl
??? Leo de Vries LV Splendid Business Solutions leo@splendidbusinesssolutions.com
 1. Opening
  • Voorzitter: Roel Barelds
  • Notulist: ?
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Verslag vorige vergadering, 24 april 2012.
 4. Bespreken Actiepuntenlijst.
 5. Terugkoppeling ISO en HL7 Internationaal.
 6. Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM.
  • Validatie van de mapping bedrijfdsactiviteiten uit het RDZ naar het EHR-S FM.
  • Overleg met i-Ziekenhuis 05-06-2012.
  • Aandachtspunten:
  • Doel van de mapping,
  • Eerste indruk van de kwaliteit van huidige mapping,
  • Methode om te mappen,
  • Haalbaarheid,
  • Beschikbaarheid van de mapping voor anderen.
  • Maken projectplan, richtinggevend, fondsen etc.
 7. Vraag vanuit Cap Gemini om Nederlands profiel.
 8. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 9. Rondvraag