This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201204 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Category:EHRTCNL_Minutes ''Verslag bijeenkomst 19-juni-2012'' '''AAN/AFWEZIG''' {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" |- !width=”10%”|Attending !width="22%"| Nam...")
 
 
(21 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 12: Line 12:
  
 
|-
 
|-
|???||Baptist, Jos||JB||Nictiz||baptist@nictiz.nl
+
|Afwezig||Baptist, Jos||JB||Nictiz||baptist@nictiz.nl
 
|-
 
|-
|???||Barelds, Roel||RB||CSC Healthcare Group ||rbarelds@csc.nl
+
|Afgemeld||Barelds, Roel||RB||CSC Healthcare Group ||rbarelds@csc.nl
 
|-
 
|-
|???||Bonke, Jan-Gerrit||JGB||Nictiz ||bonke@nictiz.nl
+
|Aanwezig||Bonke, Jan-Gerrit||JGB||Nictiz ||bonke@nictiz.nl
 
|-
 
|-
 
|Alleen info||Duut M.||MD||DBC Onderhoud||m.duut@dbconderhoud.nl
 
|Alleen info||Duut M.||MD||DBC Onderhoud||m.duut@dbconderhoud.nl
 
|-
 
|-
|???||Fransen, Serge||SF||Ruwaard van Putten Zkh||fransen@rpz.nl
+
|Afwezig||Fransen, Serge||SF||Ruwaard van Putten Zkh||fransen@rpz.nl
 
|-
 
|-
|???||Goossen-Baremans, Anneke||AG||Result4Care||agoossen@results4care.nl
+
|Aanwezig||Goossen-Baremans, Anneke||AG||Result4Care||agoossen@results4care.nl
 
|-
 
|-
|???||Meermans, Marc||MM||eNovation||marc.meermans@enovation.nl
+
|Afwezig||Meermans, Marc||MM||eNovation||marc.meermans@enovation.nl
 
|-
 
|-
 
|Alleen info||Poppel, Bas van||BP||iSoft||bas.vpoppel@isoft.nl
 
|Alleen info||Poppel, Bas van||BP||iSoft||bas.vpoppel@isoft.nl
Line 30: Line 30:
 
|Afgemeld||Tan, Michael||MT||Nictiz||tan@nictiz.nl
 
|Afgemeld||Tan, Michael||MT||Nictiz||tan@nictiz.nl
 
|-
 
|-
|???||Zel, Michael van der||MZ||UMCG and Results4care||m.van.der.zel@ict.umcg.nl
+
|Aanwezig||Zel, Michael van der||MZ||UMCG and Results4care||m.van.der.zel@ict.umcg.nl
 
|-
 
|-
|???||Leo de Vries||LV||Splendid Business Solutions||leo@splendidbusinesssolutions.com
+
|Aanwezig||Leo de Vries||LV||Splendid Business Solutions||leo@splendidbusinesssolutions.com
 
|}
 
|}
 
Voorzitter:Anneke Goossen-Baremans
 
  
 
='''Opening'''=
 
='''Opening'''=
*Anneke opent om 10.00 uur de vergadering en heet Fred Smeele en Ben van Stichel van i-Ziekenhuis welkom.  
+
*Voorzitter: Anneke Goossen
*Notulist:Roel Barelds
+
AG opent om 10.00 uur de vergadering. Geeft aan dat RB zich laat verontschuldigen vanwege werkzaamheden bij iSoft.  
 +
*Notulist: Anneke Goossen
  
 
='''Vaststellen van de agenda'''=
 
='''Vaststellen van de agenda'''=
*De volgorde van de agenda wordt gewijzigd in verband met de gasten. Deze vergadering staat grotendeels in het licht van de samenwerking tussen i-Ziekenhuis en de TC EHR van Hl7.
+
*Besloten wordt om agendapunt RDZ mapping met EHR-S FM meer aandacht te geven ten koste van Stakeholdersanalyse en communicatieplan.
 +
 
 +
='''Verslag vorige vergadering, 24 april 2012'''=
 +
*Geen opmerkingen.
 +
 
 +
='''Bespreken Actiepuntenlijst'''=
 +
*Niet doorgelopen. Plaatsen op de agenda in september.
 +
 
 +
='''Terugkoppeling ISO en HL7 Internationaal'''=
 +
* Zie verslag op de wiki.
 +
* Er wordt gewerkt aan een EHR FM tool. De voortgang gaat erg langzaam.
 +
 
 +
='''Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM'''=
 +
AG, RB, MZ en LV hebben naar de mapping gekeken van het RDZ met het EHR-S FM. Gekeken is naar: methode van mapping, kwaliteit van mapping, tijdsinvestering die het zou kosten om de mapping na te lopen en te verbeteren, tracebility met de functies in het EHR-S FM. De mening is dat de mapping beter gedaan kan worden door een andere methodiek te gebruiken. Inmiddels is een gesprek geweest tussen AG, RB en Fred Smeele en ron van Holland van Nictiz. Er is feedback gegeven op de huidige mapping. Vervolgens is onze visie op de methodiek van de mapping besproken. Het voorstel van de werkgroep is een mapping te maken op het niveau van informatieobjecten uit zowel het RDZ als het EHR-S FM. Afgesproken is een voorstel voor Nictiz te maken voor het vaststellen van de informatieobjecten in het EHR-S FM. In het voorstel is ook opgenomen een methode om de tracebility met de functies in het EHR-S FM te waarborgen. Helaas is het voorstel afgewezen.
 +
AG stelt voor om de methodiek die is voorgesteld door te nemen en een vingeroefening te doen mbt een bepaald onderwerp. MZ ligt de methode toe aan de hand van een voorbeeld wat hij eerder heeft uitgewerkt. Er vind een discussie plaats, en wellicht is het goed om een tussenlaag in te bouwen tussen de informatieobjecten in het RDZ en het EHR-S FM. In een voorbeeld mbt Anamnese wordt een mapping uitgeprobeerd waarbij de informatiecomponenten uit de CCD ook worden gebruikt. Opgemerkt wordt dat iemand met een zorginhoudelijke achtergrond gewenst is bij de mapping.
 +
Helaas moeten we de vergadering om 12.00 uur afsluiten vanwege een stoomcursus over de nieuwe HL7 website. Het resultaat van deze dag zal worden toegevoegd aan het verslag.  
  
='''Samenwerking TC EHR en i-Ziekenhuis'''=
+
Voorbeeld mapping met "tussenlaag": [[Media:EHR_WG_2012-jun-19_Anamnese_RDZ_InfoObjecten.pdf]]
In eerste instantie  was er afgesproken om een mapping te maken tussen het EHR-S FM v2 en het RDZ v2. Er was al een begin gemaakt door Nictiz met de 2 eerdere versies van beide modellen. Hieruit bleek dat het zeer lastig is om een mapping rechtstreeks tussen de modellen te maken. Afgesproken is om in eerste instantie de Informatie objecten van het RDZ te koppelen aan de Informatie Objecten van het EHR-S FM. Van beide zal release 2 daarvoor worden gebruikt. i-Ziekenhuis zal nu eerst release 2 van het RDZ afmaken. De werkgroep zal bekijken wat de stand van zaken is van het EHR-S FM R2.
 
  
De benadering van het EHR-S FM via het RDZ kan een onderwerp zijn in de scholing over het EHR-S FM. Fred Smeele kijkt hier positief tegenaan, maar zal dit eerst binnen Nictiz moeten bespreken.  
+
In het gesprek met Fred Smeele en Ron van Holland is ook aan de orde geweest dat het uiteindelijke doel van een mapping een Nederlands profiel is. Fred geeft aan dat hij er niet voor is om een Nederlandse vertaling te maken van het EHR-S FM en het Nederlands profiel. Dit omdat een letterlijke vertaling geen recht doet aan de betekenis van de inhoud van het EHR-S FM.
  
Afgesproken wordt dat de werkgroep de mapping bekijkt die door i-Ziekenhuis is gemaakt. Bekeken wordt of dit gevalideerd kan worden en of de wijze van mapping de juiste methode is geweest.  
+
='''Vraag vanuit Cap Gemini om Nederlands profiel'''=
i-Ziekenhuis zal eerst R2 van het RDZ afronden.
+
AG heeft van Robert Stegwee een email ontvangen waarin hij aangeeft dat Cap Gemini betrokken is bij een herzieningsslag op het REPD voor GGZ Nederland. Hij geeft aan dat Cap Gemini de gelegenheid graag te baat willen nemen om tot één gezamenlijke Nederlandse vertaling van het EHR-S FM te komen, die voor alle leden van GGZ Nederland en HL7 Nederland toegankelijk is (of zelfs geheel openbaar, afhankelijk van de regels rondom copyright). Hij vraagt of ere afspraken gemaakt kunnen worden over met name de wijze waarop we gezamenlijk tot een vertaling gaan komen. Verder geeft hij aan dat de gewenste datum van oplevering ( voor de GGZ) nog even in de toekomst ligt, maar naar alle waarschijnlijkheid in oktober zal zijn. voor de zomer zou dan begonnen moeten worden.
 +
De werkgroep is van mening dat er geen letterlijke Nederlandse vertaling meot komen van het Nederlands profiel, maar een Engelse versie met een vertaling van de concepten die in het profiel worden gebruikt. De tracebility met het EHR-S FM R2 en het onderhoud van het Nederlands profiel is hierdoor makkelijker te onderhouden. Daarnaast gaat de semantiek van de inhoud van het EHR-S FM  niet verloren door een letterlijke vertaling.
  
='''Verslag vorige vergadering, 6 maart 2012'''=
+
NB: Internationaal is er een discussie gaande of er sprake is van een profiel als een HL7 afiliate het EHR-S FM gebruikt voor een nationale toepassing of dat er niet sprake is van een standaard. Deze discussie is al eerder in de werkgroep ter sprake gewwest door inbreng van Jos Baptist.
Geen opmerkingen.  
 
  
 +
NB: MZ heeft contact met HL7 Italie waar een Italiaans profiel is gemaakt. Men wist ook aan te geven dat Frankrijk een Frans profieel had of daar mee bezig is. De discussie over de wijze van vertalen is gaande. De werkgroep merkt op dat een afgeleide standaard (van het EHR-S FM) niet vertaald moet worden in de eigen taal, maar dat er een handleiding moet worden toegevoegd met vertaalde concepten. Zo ontstaat er geen 'slechte' vertaling waarin bijvoorbeeld 'Care Management' vertaald is met 'Zorgmanagement'. Dit idee wordt al gedeeld tussen de NL groep en de Italiaanse groep. We werken naar een handleiding die beschrijft hoe wij dit zien, zodat we dit kunnen inbrengen in HL7 Europe of internationaal.
  
Bespreken Actiepuntenlijst
 
Niet aan de orde geweest.
 
  
#Mededelingen
+
='''Stakeholdersanalyse en communicatieplan'''=
Geen mededelingen
+
*In september op de agenda.
#Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 
#Planning 2012
 
#Rondvraag
 
  
Bovenstaande punten zijn niet aan de orde geweest.
+
='''Rondvraag'''=
 +
*Geen.

Latest revision as of 09:33, 24 June 2012

Verslag bijeenkomst 19-juni-2012

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Afwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Afgemeld Barelds, Roel RB CSC Healthcare Group rbarelds@csc.nl
Aanwezig Bonke, Jan-Gerrit JGB Nictiz bonke@nictiz.nl
Alleen info Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Afwezig Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Afwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Aanwezig Zel, Michael van der MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl
Aanwezig Leo de Vries LV Splendid Business Solutions leo@splendidbusinesssolutions.com

Opening

  • Voorzitter: Anneke Goossen

AG opent om 10.00 uur de vergadering. Geeft aan dat RB zich laat verontschuldigen vanwege werkzaamheden bij iSoft.

  • Notulist: Anneke Goossen

Vaststellen van de agenda

  • Besloten wordt om agendapunt RDZ mapping met EHR-S FM meer aandacht te geven ten koste van Stakeholdersanalyse en communicatieplan.

Verslag vorige vergadering, 24 april 2012

  • Geen opmerkingen.

Bespreken Actiepuntenlijst

  • Niet doorgelopen. Plaatsen op de agenda in september.

Terugkoppeling ISO en HL7 Internationaal

  • Zie verslag op de wiki.
  • Er wordt gewerkt aan een EHR FM tool. De voortgang gaat erg langzaam.

Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM

AG, RB, MZ en LV hebben naar de mapping gekeken van het RDZ met het EHR-S FM. Gekeken is naar: methode van mapping, kwaliteit van mapping, tijdsinvestering die het zou kosten om de mapping na te lopen en te verbeteren, tracebility met de functies in het EHR-S FM. De mening is dat de mapping beter gedaan kan worden door een andere methodiek te gebruiken. Inmiddels is een gesprek geweest tussen AG, RB en Fred Smeele en ron van Holland van Nictiz. Er is feedback gegeven op de huidige mapping. Vervolgens is onze visie op de methodiek van de mapping besproken. Het voorstel van de werkgroep is een mapping te maken op het niveau van informatieobjecten uit zowel het RDZ als het EHR-S FM. Afgesproken is een voorstel voor Nictiz te maken voor het vaststellen van de informatieobjecten in het EHR-S FM. In het voorstel is ook opgenomen een methode om de tracebility met de functies in het EHR-S FM te waarborgen. Helaas is het voorstel afgewezen. AG stelt voor om de methodiek die is voorgesteld door te nemen en een vingeroefening te doen mbt een bepaald onderwerp. MZ ligt de methode toe aan de hand van een voorbeeld wat hij eerder heeft uitgewerkt. Er vind een discussie plaats, en wellicht is het goed om een tussenlaag in te bouwen tussen de informatieobjecten in het RDZ en het EHR-S FM. In een voorbeeld mbt Anamnese wordt een mapping uitgeprobeerd waarbij de informatiecomponenten uit de CCD ook worden gebruikt. Opgemerkt wordt dat iemand met een zorginhoudelijke achtergrond gewenst is bij de mapping. Helaas moeten we de vergadering om 12.00 uur afsluiten vanwege een stoomcursus over de nieuwe HL7 website. Het resultaat van deze dag zal worden toegevoegd aan het verslag.

Voorbeeld mapping met "tussenlaag": Media:EHR_WG_2012-jun-19_Anamnese_RDZ_InfoObjecten.pdf

In het gesprek met Fred Smeele en Ron van Holland is ook aan de orde geweest dat het uiteindelijke doel van een mapping een Nederlands profiel is. Fred geeft aan dat hij er niet voor is om een Nederlandse vertaling te maken van het EHR-S FM en het Nederlands profiel. Dit omdat een letterlijke vertaling geen recht doet aan de betekenis van de inhoud van het EHR-S FM.

Vraag vanuit Cap Gemini om Nederlands profiel

AG heeft van Robert Stegwee een email ontvangen waarin hij aangeeft dat Cap Gemini betrokken is bij een herzieningsslag op het REPD voor GGZ Nederland. Hij geeft aan dat Cap Gemini de gelegenheid graag te baat willen nemen om tot één gezamenlijke Nederlandse vertaling van het EHR-S FM te komen, die voor alle leden van GGZ Nederland en HL7 Nederland toegankelijk is (of zelfs geheel openbaar, afhankelijk van de regels rondom copyright). Hij vraagt of ere afspraken gemaakt kunnen worden over met name de wijze waarop we gezamenlijk tot een vertaling gaan komen. Verder geeft hij aan dat de gewenste datum van oplevering ( voor de GGZ) nog even in de toekomst ligt, maar naar alle waarschijnlijkheid in oktober zal zijn. voor de zomer zou dan begonnen moeten worden. De werkgroep is van mening dat er geen letterlijke Nederlandse vertaling meot komen van het Nederlands profiel, maar een Engelse versie met een vertaling van de concepten die in het profiel worden gebruikt. De tracebility met het EHR-S FM R2 en het onderhoud van het Nederlands profiel is hierdoor makkelijker te onderhouden. Daarnaast gaat de semantiek van de inhoud van het EHR-S FM niet verloren door een letterlijke vertaling.

NB: Internationaal is er een discussie gaande of er sprake is van een profiel als een HL7 afiliate het EHR-S FM gebruikt voor een nationale toepassing of dat er niet sprake is van een standaard. Deze discussie is al eerder in de werkgroep ter sprake gewwest door inbreng van Jos Baptist.

NB: MZ heeft contact met HL7 Italie waar een Italiaans profiel is gemaakt. Men wist ook aan te geven dat Frankrijk een Frans profieel had of daar mee bezig is. De discussie over de wijze van vertalen is gaande. De werkgroep merkt op dat een afgeleide standaard (van het EHR-S FM) niet vertaald moet worden in de eigen taal, maar dat er een handleiding moet worden toegevoegd met vertaalde concepten. Zo ontstaat er geen 'slechte' vertaling waarin bijvoorbeeld 'Care Management' vertaald is met 'Zorgmanagement'. Dit idee wordt al gedeeld tussen de NL groep en de Italiaanse groep. We werken naar een handleiding die beschrijft hoe wij dit zien, zodat we dit kunnen inbrengen in HL7 Europe of internationaal.


Stakeholdersanalyse en communicatieplan

  • In september op de agenda.

Rondvraag

  • Geen.