This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201204 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 05:58, 1 June 2012 by Michael.vanderzel (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Datum: 24 april 2012

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Anneke Goossen
  • Notulist:
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering, 6 maart 2012
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM.
  • Validatie van de mapping bedrijfdsactiviteiten uit het RDZ naar het EHR-S FM.
  • Toetsen aan de hand van R2 EHR-S FM en indien nodig in de ballot inbrengen.
 6. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 7. Rondvraag