This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201204 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:EHRTCNL_Agenda]]
 +
 
''Datum'': 24 april 2012
 
''Datum'': 24 april 2012
  

Latest revision as of 05:58, 1 June 2012


Datum: 24 april 2012

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Anneke Goossen
  • Notulist:
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering, 6 maart 2012
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Referentie Domein Ziekenhuizen (RDZ) <==> EHR-S FM.
  • Validatie van de mapping bedrijfdsactiviteiten uit het RDZ naar het EHR-S FM.
  • Toetsen aan de hand van R2 EHR-S FM en indien nodig in de ballot inbrengen.
 6. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 7. Rondvraag