This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201203 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 17: Line 17:
 
|-
 
|-
 
|Aanwezig||Bonke, Jan-Gerrit||JGB||Nictiz ||bonke@nictiz.nl
 
|Aanwezig||Bonke, Jan-Gerrit||JGB||Nictiz ||bonke@nictiz.nl
|-
 
|Alleen info||Breas, Robert||RBr||Nictiz||rbreas@phit.nl
 
 
|-
 
|-
 
|Alleen info||Duut M.||MD||DBC Onderhoud||m.duut@dbconderhoud.nl
 
|Alleen info||Duut M.||MD||DBC Onderhoud||m.duut@dbconderhoud.nl
Line 27: Line 25:
 
|-
 
|-
 
|Alleen info||Poppel, Bas van||BP||iSoft||bas.vpoppel@isoft.nl
 
|Alleen info||Poppel, Bas van||BP||iSoft||bas.vpoppel@isoft.nl
|-
 
|Afwezig||Schlutter, Ricardo||RS||Parnassia Bavo Groep||r.schlutter@parnassiabavogroep.nl
 
|-
 
|Afwezig||Sinke, Mark||MS||ForCare||mark.sinke@forcare.nl
 
|-
 
|Afwezig||Seyffert, Steven||SS||Cap Gemini||steven.seyffert@capgemini.com
 
 
|-
 
|-
 
|Afgemeld||Tan, Michael||MT||Nictiz||tan@nictiz.nl
 
|Afgemeld||Tan, Michael||MT||Nictiz||tan@nictiz.nl

Revision as of 08:25, 12 June 2012

Verslag bijeenkomst 24-april-2012

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Afwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Aanwezig Barelds, Roel RB CSC Healthcare Group rbarelds@csc.nl
Aanwezig Bonke, Jan-Gerrit JGB Nictiz bonke@nictiz.nl
Alleen info Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Afwezig Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Aanwezig Zel, Michael van der MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl
Afwezig Leo de Vries LV Splendid Business Solutions leo@splendidbusinesssolutions.com
...... ....... ... ...... .........
Aanwezig Fred Smeele ... Nictiz Smeele@nictiz.nl
Aanwezig Meijboom, Gerda, ... Nictiz Meijboom@nictiz.nl
Aanwezig Stichel, Ben ... Nictiz Stichelbonke@nictiz.nl

Voorzitter:Anneke Goossen-Baremans

Opening

  • Anneke opent om 10.00 uur de vergadering en heet Fred Smeele en Ben van Stichel van i-Ziekenhuis welkom.
  • Notulist:Roel Barelds

Vaststellen van de agenda

  • De volgorde van de agenda wordt gewijzigd in verband met de gasten. Deze vergadering staat grotendeels in het licht van de samenwerking tussen i-Ziekenhuis en de TC EHR van Hl7.

Samenwerking TC EHR en i-Ziekenhuis

In eerste instantie was er afgesproken om een mapping te maken tussen het EHR-S FM v2 en het RDZ v2. Er was al een begin gemaakt door Nictiz met de 2 eerdere versies van beide modellen. Hieruit bleek dat het zeer lastig is om een mapping rechtstreeks tussen de modellen te maken. Afgesproken is om in eerste instantie de Informatie objecten van het RDZ te koppelen aan de Informatie Objecten van het EHR-S FM. Van beide zal release 2 daarvoor worden gebruikt. i-Ziekenhuis zal nu eerst release 2 van het RDZ afmaken. De werkgroep zal bekijken wat de stand van zaken is van het EHR-S FM R2.

De benadering van het EHR-S FM via het RDZ kan een onderwerp zijn in de scholing over het EHR-S FM. Fred Smeele kijkt hier positief tegenaan, maar zal dit eerst binnen Nictiz moeten bespreken.

Afgesproken wordt dat de werkgroep de mapping bekijkt die door i-Ziekenhuis is gemaakt. Bekeken wordt of dit gevalideerd kan worden en of de wijze van mapping de juiste methode is geweest. i-Ziekenhuis zal eerst R2 van het RDZ afronden.

Verslag vorige vergadering, 6 maart 2012

Geen opmerkingen.


Bespreken Actiepuntenlijst Niet aan de orde geweest.

  1. Mededelingen

Geen mededelingen

  1. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
  2. Planning 2012
  3. Rondvraag

Bovenstaande punten zijn niet aan de orde geweest.