This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201203 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 09:35, 15 February 2012 by Bareldsrj (talk | contribs) (Created page with "''Datum'': 6 maart 2012 ''Plaats'': Bastion Hotel Utrecht ''Tijd'': 10.00 – 13.00 uur #Opening #*Voorzitter: Roel Barelds #*Notulist: #Vaststellen van de agenda #Verslag vor...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Datum: 6 maart 2012

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Roel Barelds
  • Notulist:
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering,31 januari 2012
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Samenwerking TC EHR en i-Ziekenhuis (gast Fred Smeele)
 6. Mededelingen
  • EHR Tooling ontwikkelingen Int'l (Michael van der Zel)
 7. Vertalingen van ondersteunende documenten bij het EHR-S FM bespreken
  • Google docs
  • Editor van vertaalde stukken, wie
 8. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 9. Planning 2012
 10. Rondvraag