This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201203 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 10:55, 22 February 2012 by Bareldsrj (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Datum: 6 maart 2012

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Roel Barelds
  • Notulist:
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering,31 januari 2012
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Samenwerking TC EHR en i-Ziekenhuis (gast Fred Smeele)
  • Samenwerking, wie doet wat, hoe kunnen we elkaar versterken, #*Vertegenwoordiging uit i-Ziekenhuis in werkgroep,
  • Scholing over EHR-S FM; participatie van iziekenhuis in scholing
  • Internationale werkgroep deelname 1x keer per jaar.
 6. Mededelingen
  • EHR Tooling ontwikkelingen Int'l (Michael van der Zel)
 7. Vertalingen van ondersteunende documenten bij het EHR-S FM bespreken
  • Google docs
  • Editor van vertaalde stukken, wie
 8. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 9. Planning 2012
 10. Rondvraag