This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201201 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 16:04, 30 January 2012 by AnnekeGoossen (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Datum: 31 januari 2012

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

CONCEPT!

 1. Opening
  • Voorzitter: Anneke Goossen
  • Notulist: ?
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering,8 november 2011
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Mededelingen
  • Nieuwe website HL7.nl & wiki
  • Verslagen op wiki? Evaluatie.
 6. HL7 WGM Terugrapportage
  • Ballot R2 EHR-S FM
  • Stand van zaken PHR-S FM
  • EHR-S FIM (geen tikfout ;-) + EHR Tooling ontwikkelingen Int'l (Michael van der Zel)
 7. EHR-S FM R2 Posters en Tutorial R2
 8. Vertalingen van ondersteunende documenten bij het EHR-S FM bespreken
  • Google docs
  • Editor van vertaalde stukken, wie
 9. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 10. Planning 2012
  • 6 maart
  • 24 april
  • 19 juni
  • 18 september
  • 6 november
  • 6 december: jaarcongres HL7 Nederland
 11. Rondvraag