This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201201 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "''Datum'': 31 januari 2012 ''Plaats'': Bastion Hotel Utrecht ''Tijd'': 10.00 – 13.00 uur CONCEP! #Opening #*Voorzitter: Anneke Goossen #*Notulist: #Vaststellen van de agenda...")
 
Line 5: Line 5:
 
''Tijd'': 10.00 – 13.00 uur
 
''Tijd'': 10.00 – 13.00 uur
  
CONCEP!
+
CONCEPT!
 
#Opening
 
#Opening
 
#*Voorzitter: Anneke Goossen
 
#*Voorzitter: Anneke Goossen

Revision as of 14:05, 12 January 2012

Datum: 31 januari 2012

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

CONCEPT!

 1. Opening
  • Voorzitter: Anneke Goossen
  • Notulist:
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering,8 november 2011
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Mededelingen
 6. HL7 WGM Terugrapportage
  • Ballot R2 EHR-S FM
  • Stand van zaken PHR-S FM
  • EHR Tooling ontwikkelingen Int'l (Michael van der Zel)
 7. Vertalingen van ondersteunende documenten bij het EHR-S FM bespreken
  • Google docs
  • Editor van vertaalde stukken, wie
 8. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 9. Planning 2012
 10. Rondvraag