This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201111 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 08:45, 8 November 2011 by Bareldsrj (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Datum: 8 november 2011

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Roel Barelds
  • Notulist:
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering,6 september 2011
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Mededelingen
 6. HL7 WGM Terugrapportage
  • EHR Tooling ontwikkelingen Int'l (Michael van der Zel)
 7. Vertalingen van ondersteunende documenten bij het EHR-S FM bespreken
  • Editor van vertaalde stukken, wie
 8. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 9. Planning ? 2012
 10. Rondvraag