This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201111 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search

=Agenda EHR-S FM TC= Nog niet klaar

Datum: 8 november 2011

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Roel Barelds
  • Notulist:
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering,6 september 2011
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Mededelingen
 6. Speerpunten 2012
 7. HL7 WGM San Diego
  • Deelname en vertegenwoordiging
  • Stand van zaken EHR-S FM R2 en planning deelname aan ballot
  • Stand van zaken PHR-S FM R2
 8. Vertalingen van ondersteunende documenten bij het EHR-S FM bespreken
  • Editor van vertaalde stukken, wie
 9. Stakeholdersanalyse en communicatieplan
 10. Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM
 11. Planning 8 november 2011
 12. Rondvraag