This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201109 Agenda"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Datum: 6 september2011 Plaats: Bastion Hotel Utrecht Tijd: 10.00 – 13.00 uur Opening Voorzitter: Anneke Goossen Notulist:Hubert Bijsterveld Vaststellen van de agenda Versla...")
(No difference)

Revision as of 12:08, 16 August 2011

Datum: 6 september2011

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

Opening Voorzitter: Anneke Goossen Notulist:Hubert Bijsterveld Vaststellen van de agenda Verslag vorige vergadering,21-juni-2011 Bespreken Actiepuntenlijst Mededelingen HL7 WGM San Diego


   Ballot EHR-S FM: stand van zaken en plan voor vervolg
   Vertalingen van ondersteunende documenten bij het EHR-S FM bespreken.
   Verkiezing co-chair
   Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM
   Planning 6 september 2011
   Rondvraag