This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

EHRTCNL:201106 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 09:12, 25 May 2011 by Bareldsrj (talk | contribs) (Created page with "Category:EHRTCNL_Agenda ='''Agenda EHR-S FM TC'''= ''Datum'': 21 juni2011 ''Plaats'': Bastion Hotel Utrecht ''Tijd'': 10.00 – 13.00 uur #Opening #*Voorzitter: Roel Ba...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Agenda EHR-S FM TC

Datum: 21 juni2011

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Roel Barelds
  • Notulist:
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering,19-april-2011
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Mededelingen
  • Terugmelding HL7 WGM
  • Terugmelding ISO meeting
  • Overige mededelingen
 6. Ballot EHR-S FM: bespreking commentaren van de subgroepen (alleen datgene wat van belang is.In de wg major negatives moeten worden opgelost
 7. Vertalingen van het functional Model bespreken.
 8. Verkiezing co-chair
 9. Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM
 10. Planning 6 september 2011
 11. Rondvraag