This wiki has undergone a migration to Confluence found Here
<meta name="googlebot" content="noindex">

EHRTCNL:201106 Agenda

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search


Agenda EHR-S FM TC

Datum: 21 juni2011

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Roel Barelds
  • Notulist:Huub Bijsterveld
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering,19-april-2011
 4. Bespreken Actiepuntenlijst
 5. Mededelingen
  • Terugmelding HL7 WGM, zie verslag
  • Terugmelding ISO meeting, zie verslag
  • Overige mededelingen
 6. Ballot EHR-S FM: stand van zaken en plan voor vervolg
 7. Vertalingen van ondersteunende documenten bij het EHR-S FM bespreken.
 8. Verkiezing co-chair
 9. Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM
 10. Planning 6 september 2011
 11. Rondvraag