This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201104 Agenda

From HL7Wiki
Revision as of 06:47, 11 April 2011 by AnnekeGoossen (talk | contribs) (→‎Agenda EHR-S FM TC)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Agenda EHR-S FM TC

Datum: 19 april 2011

Plaats: Bastion Hotel Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

 1. Opening
  • Voorzitter: Anneke Goossen (Roel is afwezig)
  • Notulist: Jos Baptist
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag vorige vergadering,25-01-2011
 4. Mededelingen
 5. Stand van zaken activiteiten/Projecten -> alleen vertaling Glossary
  • Vertaling Glossary -> Steven
  • Communicatieplan ->Steven
  • Stakeholders analyse -> Michael
  • Verschillenanalyse EHR-S FM en LSP -> Jos
 6. Ballot EHR-S FM: bespreking commentaren van de subgroepen (alleen datgene wat van belang is)
 7. Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM
 8. Planning 21 juni 2011
 9. Rondvraag