This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

EHRTCNL:201103 Minutes

From HL7Wiki
Revision as of 10:01, 9 March 2011 by Bareldsrj (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


 1. Opening
  • Voorzitter: Anneke Goossen
  • Notulist: Roel Barelds
 2. Kennismaking met Marcel Heldoorn, NPCF.Verkenning van rol NPCF in relatie met EHR-S FM en PHR-S FM.
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Verslag vorige vergadering,25-01-2011
 5. Mededelingen
 6. Internationale ontwikkelingen
 7. Stand van zaken activiteiten/Projecten
 8. Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM.
 9. Ballot Pharmacie, presentatie Michael Tan
 10. Communicatieplan TC
 11. Naam van de TC
 12. EHR-S FM geen NL profiel, maar een NL standaard.
 13. Planning 19 april 2011
 14. Rondvraag