This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201103 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 79: Line 79:
  
 
2) alleen vertaling Glossary voorstel van Steven Seyffert:
 
2) alleen vertaling Glossary voorstel van Steven Seyffert:
Door drukte en onvoorziene problemen, heb ik deze actie pas nu kunnen aanpakken. Mijn excuses voor de vertraging.  Na wikken en wegen heb ik het volgend plan van de werkzaamheden bedacht. Het plan is gebaseerd op een gelijkmatige verdeling van het werk tussen de vrijwillige vertalers.
+
Door drukte en onvoorziene problemen, heb ik deze actie pas nu kunnen aanpakken. Mijn excuses voor de vertraging.   
 +
Na wikken en wegen heb ik het volgend plan van de werkzaamheden bedacht. Het plan is gebaseerd op een gelijkmatige verdeling van het werk tussen de vrijwillige vertalers.
 
*Anneke Goossen vertaalt de eerste 20 pagina's van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6 tot hfdstk 5.5).  
 
*Anneke Goossen vertaalt de eerste 20 pagina's van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6 tot hfdstk 5.5).  
 
*Mark Meermans vertaalt de 17 bladzijden van Conformance Clause en blz. 21 t/m 27 van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6).  
 
*Mark Meermans vertaalt de 17 bladzijden van Conformance Clause en blz. 21 t/m 27 van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6).  

Revision as of 14:43, 24 May 2011

Verslag bijeenkomst 19-april-2011

AAN/AFWEZIG

Attending Name Initiaal Affiliation Email Address
Aanwezig Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
Afgemeld Barelds, Roel RB TNO roel.barelds@tno.nl
Afgemeld Bijsterveld, Hubert HB Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Afgemeld Breas, Robert RBr Nictiz breas@nictiz.nl
Niet Afgemeld Conings, Richard RC Alert richard.conings@alert-online.com
Aanwezig Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
Afgemeld Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
Aanwezig Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
Niet Afgemeld Heldoorn, Marcel MH NPCF mheldoorn@npcf.nl
Niet Afgemeld Langhout, August AL ForCare august.langhout@forcare.nl
Afgemeld Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Seyffert, Steven SS Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
Aanwezig Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Alleen info Waal, Pieter, de PW Logica pieter.de.waal@logica.com
Aanwezig Walderstein, Willie de WW Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
Afgemeld Michael van der Zel MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl


Voorzitter: Anneke Goossen

Notulist : Jos Baptist

Opening

Anneke opent de vergadering


Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld

Verslag vorige vergadering, 8 maart 2011

Het verslag wordt goedgekeurd.

Mededelingen

1) HL7 NL is bezig met het opstellen van een ballot procedure in Nederland. Kai Heitmann heeft een voorstel gedaan, wat zal worden besproken in de TSC. 2) TC EHR PHR Functional Models. Nieuwe naam van de TC is goedgekeurd. In het verslag staat deze nog fout, maar zal vanmiddag worden gecorrigeerd. 3) Basiscomponenten gids, v3.2.3?. 4) Helaas zijn diverse mensen verhinderd. Heeft ook invloed op de agenda. 5) Ontwikkelingen Nictiz LSP geeft nieuwe mogelijkheden voor versnelde ontwikkelingen, mits de organisaties positief en constructief blijven over de samenwerkingsmogelijkheden met Nictiz als kennis- en coördinatiecentrum. 6) Themamiddag op dinsdag 7 juni: het programma is nog onduidelijk. Welke bijdrage kan er geleverd worden vanuit deze TC? Past dat in het doel en het thema van de bijeenkomst? Gedacht wordt aan een algemene introductie over EHR PHR functional models of acceptatie van HL7 v3.

Naar aanleiding van de Actielijst

10/2 Communicatieplan wordt door Jos Baptist overgenomen. 10/3 Over FM en LSP wordt geschrapt. 10/6 Ambassador presentatie: Anneke en Roel proberen dat in mei te doen. 11/2 WW gaat van information infrastructure naar supportive care 11/3, 11/6, 7 en 8 en 11 zijn gedaan.

1) Willie gaat per 1 juli 2012 remigreert naar Italië

2) alleen vertaling Glossary voorstel van Steven Seyffert: Door drukte en onvoorziene problemen, heb ik deze actie pas nu kunnen aanpakken. Mijn excuses voor de vertraging. Na wikken en wegen heb ik het volgend plan van de werkzaamheden bedacht. Het plan is gebaseerd op een gelijkmatige verdeling van het werk tussen de vrijwillige vertalers.

  • Anneke Goossen vertaalt de eerste 20 pagina's van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6 tot hfdstk 5.5).
  • Mark Meermans vertaalt de 17 bladzijden van Conformance Clause en blz. 21 t/m 27 van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6).
  • Steven Seyffert maakt de vertaling van de 19 bladzijden tellende Glossary af en blz. 28 t/m 31 van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6).
  • Willy de Walderstein vertaalt de 16 pagina's van Overview (chapter 1) en blz. 32 t/m 40 van How-To Guide for Creating Functional Profiles (chapter 6).

3) TSC: basiscomponenten gids moet opnieuw in ballot bij gebrek aan belangstelling

4) Vertaling ondersteunende documenten in september klaar.

5) Beheerder / editor vragen bewaken van consistenties e.d.. Plaatsen op Wiki. Michael van der Zel vragen? Ook voor Glossary vertaling (laatste versie doorzenden naar de groep)

6) Communicatieplan overnemen door Jos Baptist


Ballot release 2

Michael Tan: public subscribe functionaliteit in abonnementsvorm om op de hoogte gehouden te worden van veranderingen die van belang zijn. Staat er niet in.


Volgende vergaderingen

   * 21 juni
   * 6 september
   * 8 november
   * 8 december Jaarcongres HL7 Nederland

Actielijst

Actienr. Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
10/2 21 sep 2010 Communicatieplan/Stakeholderanalyse Verschoven naar JB en MT Medio2011
10/4 09 nov 2010 Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM AG,WW,SS,MM. Lead verschoven van SS naar WW 06-09-2011 Nog bespreken
10/5 09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's MZ 19-04-2011 Nog overleg met Michael
10/6 09 nov 2010 Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden AG,RB,RBr? mei 2011
10/8 09 nov 2010 Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM Allen, Lead RB ??
10/9 21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Allen sept 2011
11/2 25-01-2011 Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal Direct Care AG en HB

Supportive Care MT,MD (DBC/DOT) en RB

Information Infrastructure WW, MZ en SF

ballot open op 04-04-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) 19-04-2011 commentaren doorspreken; inleveren commentaar voor 09-05-2011 bij HL7 Internationaal (AG/RB).
11/9 08-03-2011 WW en MZ combineren Usecases tot 1 duidelijke kleine usecase contact WW,MZ 19-04-2011
11/10 08-03-2011 Opnemen van Pharmacy en KNMP profielen in de lijst RB 30-03-2011
11/11 08-03-2011 RB stuurt poster naar de leden RB 30-03-2011
11/12 08-03-2011 MT schrijft een artikel over het Pharmacy profiel MT Begin mei 2011, zodat artikel in HL7 Magine van juni komt.
11/13 19-04-2011 Anneke vraagt Marcel Heldoorn over wijze participeren van NPCF AG 21-06-2011
11/13 19-04-2011 Terugmelding HL7/ISO meeting AG 21-06-2011
11/14 19-04-2011 In de WG "major negatives"moeten worden opgelost Allen 21-06-2011
11/15 19-04-2011 Verkiezing Co-Chair Allen 21-06-2011