This wiki has undergone a migration to Confluence found Here

Difference between revisions of "EHRTCNL:201103 Minutes"

From HL7Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
[[Category:EHRTCNL_Minutes]]
 
[[Category:EHRTCNL_Minutes]]
 
#Opening
 
#Kennismaking met Marcel Heldoorn, NPCF.Verkenning van rol NPCF in relatie met EHR-S FM en PHR-S FM.
 
#Vaststellen van de agenda
 
#Verslag vorige vergadering,25-01-2011
 
#Mededelingen
 
#Internationale ontwikkelingen
 
#Stand van zaken activiteiten/Projecten
 
#Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM.
 
#Ballot Pharmacie, presentatie Michael Tan
 
#Communicatieplan TC
 
#Naam van de TC
 
#EHR-S FM geen NL profiel, maar een NL standaard.
 
#Planning 19 april 2011
 
#Rondvraag
 
 
 
''Verslag bijeenkomst 07-maart-2011''
 
''Verslag bijeenkomst 07-maart-2011''
  
='''AAN/AFWEZIG'''=
+
'''AAN/AFWEZIG'''
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
|-
 
|-
 
!width=”3%”|Attending
 
!width=”3%”|Attending
!width="25%"| Name
+
!width="25%"| Name         Afkorting
 
!width="30%"| Affiliation
 
!width="30%"| Affiliation
 
!width="42%"| Email Address
 
!width="42%"| Email Address
 
|-
 
|-
|X||Baptist, Jos JB||Nictiz||baptist@nictiz.nl
+
|X||Baptist, Jos                   JB||Nictiz||baptist@nictiz.nl
 
|-
 
|-
|X||Barelds, Roel RB||TNO Kwaliteit van Leven||roel.barelds@tno.nl
+
|X||Barelds, Roel                 RB||TNO Kwaliteit van Leven||roel.barelds@tno.nl
 
|-
 
|-
|X||Bijsterveld, Hubert HB||Mensana / RIBW NR||hubert@bijsterveld.im
+
|X||Bijsterveld, Hubert           HB||Mensana / RIBW NR||hubert@bijsterveld.im
 
|-
 
|-
|Afgemeld||Breas, Robert RBr||Nictiz||breas@nictiz.nl
+
|Afgemeld||Breas, Robert           RBr||Nictiz||breas@nictiz.nl
 
|-
 
|-
|Afgemeld||Conings, Richard RC||Alert||richard.conings@alert-online.com
+
|Afgemeld||Conings, Richard       RC||Alert||richard.conings@alert-online.com
 
|-
 
|-
|X||Duut M. MD||DBC Onderhoud||m.duut@dbconderhoud.nl
+
|X||Duut M.                       MD||DBC Onderhoud||m.duut@dbconderhoud.nl
 
|-
 
|-
|X||Fransen, Serge SF||Ruwaard van Putten Zkh||fransen@rpz.nl
+
|X||Fransen, Serge                 SF||Ruwaard van Putten Zkh||fransen@rpz.nl
 
|-
 
|-
|X||Goossen-Baremans, Anneke AG||Result4Care||agoossen@results4care.nl
+
|X||Goossen-Baremans, Anneke       AG||Result4Care||agoossen@results4care.nl
 
|-
 
|-
|X||Langhout, August AL||ForCare||august.langhout@forcare.nl
+
|--||Langhout, August             AL||ForCare||august.langhout@forcare.nl
 
|-
 
|-
|X||Meermans, Marc MM||eNovation||marc.meermans@enovation.nl
+
|X||Meermans, Marc                 MM||eNovation||marc.meermans@enovation.nl
 
|-
 
|-
|Alleen info||Poppel, Bas van BP||iSoft||bas.vpoppel@isoft.nl
+
|Alleen info||Poppel, Bas van     BP||iSoft||bas.vpoppel@isoft.nl
 
|-
 
|-
|Afgemeld||Seyffert, Steven SS||Cap Gemini||steven.seyffert@capgemini.com
+
|Afgemeld||Seyffert, Steven       SS||Cap Gemini||steven.seyffert@capgemini.com
 
|-
 
|-
|--||Sinke, Mark MS||ForCare||mark.sinke@forcare.nl
+
|--||Sinke, Mark                   MS||ForCare||mark.sinke@forcare.nl
 
|-
 
|-
|X||Tan, Michael MT||Nictiz||tan@nictiz.nl
+
|X||Tan, Michael                   MT||Nictiz||tan@nictiz.nl
 
|-
 
|-
|Alleen info||Waal, Pieter, de PW||Logica||pieter.de.waal@logica.com
+
|Alleen info||Waal, Pieter, de     PW||Logica||pieter.de.waal@logica.com
 
|-
 
|-
|X||Walderstein, Willie de WW||Ruwaard van Putten Zkh||walderstein@rpz.nl
+
|X||Walderstein, Willie de         WW||Ruwaard van Putten Zkh||walderstein@rpz.nl
 
|-
 
|-
|X||Michael van der Zel MZ||UMCG and Results4care||m.van.der.zel@ict.umcg.nl
+
|X||Michael van der Zel           MZ||UMCG and Results4care||m.van.der.zel@ict.umcg.nl
 
|}
 
|}
  
='''Opening'''=
 
Anneke opent de vergadering
 
  
 
Voorzitter: Anneke Goosens
 
Voorzitter: Anneke Goosens
 +
 
Notulist  : Roel Barelds
 
Notulist  : Roel Barelds
  
='''Kennismaking met Marcel Heldoorn, NPCF.Verkenning van rol NPCF in relatie met EHR-S FM en PHR-S FM.'''=
+
='''Opening'''=
 +
Anneke opent de vergadering
 +
 
  
 +
='''Kennismaking met Marcel Heldoorn MH, NPCF.
 +
Verkenning van rol NPCF in relatie met EHR-S FM en PHR-S FM.'''=
 +
*De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) komt op voor de belangen van alle patiënten en consumenten in de gezondheidszorg.
 +
Marcel werkt binnen de NPCF aan e-Health en is medeverantwoordelijk voor de visie bij de NPCF m.b.t. e-Health en het PHR.
 +
*De andere leden stellen zich voor
 +
*Anneke vertelt waarom de TC is opgericht
 +
*Er ontstaat een discussie over de koppeling tussen een EHR en een PHR. De patiënt wordt steeds mondiger en zal de regie over willen nemen m.b.t. zijn gezondheid. In dit licht zijn de ontwikkelingen rondom mijndiabetes.nl belangrijk. De diabetesvereniging Nederland heeft in samenwerking met VitalHealth een platform opgericht waarbij de patiënt centraal staat. Via dit platform vind er nu al informatieuitwisseling plaats met het Isala ziekenhuis.
 +
De patiëntenvereniging hart en vaatgroep heeft aangegeven om via hetzelfde platform gegevens te willen uitwisselen.
 +
*Marcel geeft aan dat hij binnen de NPCF gaat kijken of er voor hem bij de TC een rol belgd kan worden. Hij wil zich dan focussen op de koppeling tussen PHR en EHR. Hierbij is ook de in ontwikkeling zijnde ISO PHR standaard van belang. AG geeft aan dat deze standaard er daadwerkelijk komt. Vreemdgenoeg draagt NEN hier niet aan bij
  
 
='''Vaststellen van de agenda'''=
 
='''Vaststellen van de agenda'''=
Line 89: Line 83:
  
 
='''Stand van zaken activiteiten/projecten'''=
 
='''Stand van zaken activiteiten/projecten'''=
 
='''Meerjarenplan'''=
 
  
 
='''Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM.'''=
 
='''Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM.'''=
Line 99: Line 91:
  
 
='''Naam van de TC'''=
 
='''Naam van de TC'''=
 +
 
='''EHR-S FM geen NL profiel, maar een NL standaard.'''=
 
='''EHR-S FM geen NL profiel, maar een NL standaard.'''=
 +
 
='''Planning 19 april 2011.'''=
 
='''Planning 19 april 2011.'''=
 
  
 
='''Rondvraag'''=
 
='''Rondvraag'''=

Revision as of 10:54, 9 March 2011

Verslag bijeenkomst 07-maart-2011

AAN/AFWEZIG

Attending Name Afkorting Affiliation Email Address
X Baptist, Jos JB Nictiz baptist@nictiz.nl
X Barelds, Roel RB TNO Kwaliteit van Leven roel.barelds@tno.nl
X Bijsterveld, Hubert HB Mensana / RIBW NR hubert@bijsterveld.im
Afgemeld Breas, Robert RBr Nictiz breas@nictiz.nl
Afgemeld Conings, Richard RC Alert richard.conings@alert-online.com
X Duut M. MD DBC Onderhoud m.duut@dbconderhoud.nl
X Fransen, Serge SF Ruwaard van Putten Zkh fransen@rpz.nl
X Goossen-Baremans, Anneke AG Result4Care agoossen@results4care.nl
X Meermans, Marc MM eNovation marc.meermans@enovation.nl
Alleen info Poppel, Bas van BP iSoft bas.vpoppel@isoft.nl
Afgemeld Seyffert, Steven SS Cap Gemini steven.seyffert@capgemini.com
X Tan, Michael MT Nictiz tan@nictiz.nl
Alleen info Waal, Pieter, de PW Logica pieter.de.waal@logica.com
X Walderstein, Willie de WW Ruwaard van Putten Zkh walderstein@rpz.nl
X Michael van der Zel MZ UMCG and Results4care m.van.der.zel@ict.umcg.nl


Voorzitter: Anneke Goosens

Notulist : Roel Barelds

Opening

Anneke opent de vergadering


=Kennismaking met Marcel Heldoorn MH, NPCF. Verkenning van rol NPCF in relatie met EHR-S FM en PHR-S FM.=

 • De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) komt op voor de belangen van alle patiënten en consumenten in de gezondheidszorg.

Marcel werkt binnen de NPCF aan e-Health en is medeverantwoordelijk voor de visie bij de NPCF m.b.t. e-Health en het PHR.

 • De andere leden stellen zich voor
 • Anneke vertelt waarom de TC is opgericht
 • Er ontstaat een discussie over de koppeling tussen een EHR en een PHR. De patiënt wordt steeds mondiger en zal de regie over willen nemen m.b.t. zijn gezondheid. In dit licht zijn de ontwikkelingen rondom mijndiabetes.nl belangrijk. De diabetesvereniging Nederland heeft in samenwerking met VitalHealth een platform opgericht waarbij de patiënt centraal staat. Via dit platform vind er nu al informatieuitwisseling plaats met het Isala ziekenhuis.

De patiëntenvereniging hart en vaatgroep heeft aangegeven om via hetzelfde platform gegevens te willen uitwisselen.

 • Marcel geeft aan dat hij binnen de NPCF gaat kijken of er voor hem bij de TC een rol belgd kan worden. Hij wil zich dan focussen op de koppeling tussen PHR en EHR. Hierbij is ook de in ontwikkeling zijnde ISO PHR standaard van belang. AG geeft aan dat deze standaard er daadwerkelijk komt. Vreemdgenoeg draagt NEN hier niet aan bij

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld

Verslag vorige vergadering, 25 januari 2011

 1. Het verslag wordt goedgekeurd.

Mededelingen

Internationale ontwikkelingen

 • EHR-S FM R2 gaat in mei 2011 in ballot bij HL7 Internationaal.De TC besluit mee te doen aan de ballot. Het voorsel om het FM te verdelen onder leden van de TC wordt aangenomen. Verdeling is: Direct Care AG en HB; Supportive Care MT en RB; Information Infrastructure WW en SF. Planning van de ballot is: ballot open op 4 april. In vergadering van 19 april commentaren doorspreken; commentaar dient voor 9 mei ingeleverd te worden bij HL7 Internationaal. Roel en Anneke zullen er voor zorgen dat de ballot documenten op onze wiki komen zodat deelenemers kunnen reviewen. Nictiz neemt formeel niet deel aan de ballot van HL7 INT.

Stand van zaken activiteiten/projecten

Use case bespreking voor vingeroefening met EHR-S FM.

Ballot Pharmacie, presentatie Michael Tan

Communicatieplan TC

Naam van de TC

EHR-S FM geen NL profiel, maar een NL standaard.

Planning 19 april 2011.

Rondvraag

Volgende vergaderingen

  * 19 april
  * 21 juni
  * 6 september
  * 8 november
  * 8 december Jaarcongres HL7 Nederland

Actielijst

Datum in Actie Item Verantwoordelijke Datum Gereed
21 sep 2010 Wiki pagina's updaten Michael Z, Richard 08-03-2011
21 sep 2010 Communicatieplan Steven Begin maart 2011 voor bespreking op 08-03-2011
21 sep 2010 Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar? Jos op agenda van 19-04-2011
09 nov 2010 Vertaling ondersteunende documentatie( hfdst 1, 2,6 en 7) bij EHR-S FM Anneke,Ricard,Willy,Steven,Marc. Lead ligt bij Steven 06-09-2011 Nog bespreken
09 nov 2010 Hoe gebruik ik het EHR-S FM voor dummy's Michael Z 19-04-2011 Nog overleg met Michael
09 nov 2010 Ambassador presentatie maken t.b.v. reclame doeleinden Anneke Roel, Robert B? 19-04-2011
09 nov 2010 Michael Tan zorgt voor aanspreekpunt binnen de NPCF Michael T 08-03-2011
09 nov 2010 Lijst maken van bestaande activiteiten in Nederland m.b.t. profielen welke geënt zijn op het EHR-S FM Allen, Lead Roel ??
21 sep 2010 Evaluatie TC EHR/PHR-S FM Iedereen sept 2011
25-01-2011 Contact met Steven over taakverdeling vertaling en communicatieplan Roel B week van 31-01-2011
25-01-2011 Deelname aan ballot van EHR-S FM R2,HL7 Internationaal Direct Care AG en HB; Supportive Care MT en RB; Information Infrastructure WW, MZ en SF ballot open op 04-04-2011 (RB en AG plaatsen ballotdocuemten op wiki) 19-04-2011 commentaren doorspreken; inleveren commentaar voor 09-05-2011 bij HL7 Internationaal (AG).
25-01-2011 Presentatie Michael ontikkeling van EHR-S profiel voor UMCG op wiki plaatsen Michael 08-03-2011
25-01-2011 Naamgeving TC wijzigen. Nog onbekend Allen 08-03-2011